Hjem
Politi- og påtalerett
Stormasterprosjekt

Stormasterprosjekter

Prosjektet gir stipend til master-studenter på forskerlinjen (70sp).

Hovedinnhold

Lise Marit Nyerrød var tilknyttet prosjektet høsten 2019 - våren 2020.

Lise Marit Nyerrød skrev masteroppgaven "Hvordan vil de foreslåtte reglene i NOU 2016: 24 endre dagens bevisforbud- og bevisavskjæringsregler? - En analyse av NOU 2016: 24 § 8-1 og § 8-5 med særlig fokus på etterforsknings og påtalestadiet".

Malin Skogstad Aaen var tilknyttet prosjektet høsten 2020 - våren 2021.

Malin Skogstad Aaen skrev masteroppgaven "Påtalemyndighetens objektivitetsplikt – med fokus på ansvaret for en korrekt vurdering og tilrettelegging av sakens faktum".