Hjem
Politi- og påtalerett
Stormasterprosjekt

Stormasterprosjekter

Prosjektet gir stipend til master-studenter på forskerlinjen (70sp).

Hovedinnhold

Masterstudent Lise Marit Nyerrød var tilknyttet prosjektet høsten 2019 - våren 2020.

Lise Marit Nyerrød skrev masteroppgaven "Hvordan vil de foreslåtte reglene i NOU 2016: 24 endre dagens bevisforbud- og bevisavskjæringsregler? - En analyse av NOU 2016: 24 § 8-1 og § 8-5 med særlig fokus på etterforsknings og påtalestadiet".

Masterstudent Malin Skogstad Aaen var tilknyttet prosjektet høsten 2020 - våren 2021.

Malin Skogstad Aaen skrev masteroppgaven "Påtalemyndighetens objektivitetsplikt – med fokus på ansvaret for en korrekt vurdering og tilrettelegging av sakens faktum".
En bearbeidet utgave av masteroppgaven er publisert som vitenskapelig artikkel, se Malin Aaen, «Påtalemyndighetens objektivitetsplikt», Tidsskrift for strafferett nr. 3/2022 s. 188-213.