Hjem
Politi- og påtalerett
Stipend til stormaster

Ny stormaster i Politi- og påtalerett

Prosjektet Politi- og påtalerett har tildelt stipend til masterstudent Malin Aaen. Malin er en av flere stormaster-studenter som er og har vært tilknyttet prosjektet.

Hovedinnhold

Masterstudent Malin Aaen er av prosjektet tildelt et stipend for å skrive stormaster på forskerlinjen (JUS397). Temaet for masteroppgaven er "Påtalemyndighetens objektivitetsplikt når tiltalespørsmålet vurderes og under iretteføreingen".

Prosjektet Politi- og påtalerett er opptatt av å engasjere studenter i sin forskning. Tidligere har Lise Marit Nyerrød skrevet en stormaster i temaet  «nøytralitetsprinsippene» og det utvidede anvendelsesområde for bevisforbudsreglene.