Hjem
Politi- og påtalerett
Publikasjoner

Festskrift til Tor-Aksel Busch

I festskrift til Tor-Aksel Busch, har flere prosjekt deltakere bidratt.

Straff og frihet
Foto/ill.:
Gyldendal

Hovedinnhold

Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal 2019 https://www.gyldendal.no/faglitteratur/jus/straff-og-frihet-til-vern-om-den-liberale-rettsstat/p-645848-no/

Gert Johan Kjelby, «Påtalemyndighetens skrivebord er strafferettspleiens sentrum» 

Henry John Mæland, «Arbeidet som setteriksadvokat under tiden til Tor-Aksel Busch»

Asbjørn Strandbakken, «Retten til bistand av forsvarer ved politiavhør. En kritisk vurdering av Rt. 2015 s. 844 og forslaget til ny straffeprosesslov»