Hjem
Politi- og påtalerett
Publikasjoner

John Reidar Nilsen har publisert sin dr.avhandling

Nilsens dr.avhandling er nå utgitt på Gyldendal. Vi gratulerer!

Nilsens dr.avhandling
John Reidar Nilsen dr.avhandling
Foto/ill.:
Nilsens dr.avhandling

Hovedinnhold

Forlagets omtale om publikasjonen:

Boken tar blant annet for seg generalfullmakten som ulovfestet kompetansenorm, politiets rolle som sentral premissleverandør ved utviklingen av den polisiære lovgivningen, manglende domstolskontroll og nødvergeinstituttets sentrale posisjon som polisiær kompetansenorm. Behandlingen av disse temaene ligger til grunn for bokens kritiske konklusjoner rundt dagens politilovgivning.

Lanseringsdato er 08. februar 2022.