Hjem
Politi- og påtalerett
Publikasjoner

Med ære og samvittighet - Festskrift til Magnus Matningsdal

Flere av prosjektets medlemmer har bidratt i Berte-Elen R. Konow, Asbjørn Strandbakken, Ragna Aarli (red.), Med ære og samvittighet.

Festskrift til Magnus Matningsdal
Foto/ill.:
Festskrift til Magnus Matningsdal

Hovedinnhold

Dette festskriftet har bidrag fra de sentrale fagområdene som Magnus Matningsdal har arbeidet med: Strafferett, straffeprosess og rettsstat. Men det inneholder også artikler fra andre rettsområder. 45 forfattere har bidratt med 41 artikler. I tillegg er det utarbeidet en bibliografi.

På forlagets nettsider står følgende omtale av Magnus Matningsdal:

Magnus Matningsdal er en markant jurist som har satt sine spor i både domstoler og akademia. Gjennom 6 tiår har han tjenestegjort i både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Han har også fartstid som professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Hans forfatterskap er omfattende. Han har særlig gjort seg gjeldende innenfor strafferett og straffeprosess. Hans navn vil for mange være knyttet tett opp til kommentarutgavene til både straffeloven og straffeprosessloven.

For fullstendig oversikt over artiklene i festskriftet, se publikasjoner.