Hjem
Politi- og Påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og Påtalerett

I anledning Ragnar Auglends 70-årsdag ble det utgitt et festtidsskrift hvor flere av medlemmene i prosjektet har bidratt.
1. desember 2018 startet professor Asbjørn Strandbakken arbeidet som nytt medlem i prosjektet.
Ny spennende publikasjon fra Ragnar Auglend. Publikasjonen "Politiet i krig og ved okkupasjon" drøfter politiets rettslige stilling i krig og ved okkupasjon, både i et folkerettslig og i et nasjonalrettslig perspektiv.
Fra 1. september 2018 blir førsteamanuensis Knut Einar Skodvin (UiB) ny deltaker i prosjektet Politi- og påtalerett.
Fra 1 desember utvides prosjektet Politi- og påtalerett med et nytt medlem.
Prosjekt «Politi- og påtalerett» er et nytt forskningsprosjekt ved Det juridiske fakultet som tar for seg rammebetingelser for politi- og påtalemyndighetenes utførelse av sitt samfunnsoppdrag.