Hjem
Politi- og påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og påtalerett

Flere av prosjektets medlemmer har bidratt i Berte-Elen R. Konow, Asbjørn Strandbakken, Ragna Aarli (red.), Med ære og samvittighet.
Nilsens dr.avhandling er nå utgitt på Gyldendal. Vi gratulerer!
I festskrift til Tor-Aksel Busch, har flere prosjekt deltakere bidratt.
Malin Aaen er ansatt som midlertidig forsker ved forskningsprosjektet Politi- og påtalerett fra august 2021.
John Reidar Nilsen disputerte 19. mars 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Konstitusjonelle skranker for politiets polisiære virksomhetsutøvelse".
Professor Inger Marie Sunde er nylig tilsatt som professor II i prosjektet Politi- og påtalerett.
Prosjektet Politi- og påtalerett har tildelt stipend til masterstudent Malin Aaen. Malin er en av flere stormaster-studenter som er og har vært tilknyttet prosjektet.
Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet.
Prosjektet Politi- og påtalerett har ansatt en Ph.d-stipendiat og en forsker fra januar 2020.
Henry J. Mæland, professor emeritus ved Det juridiske fakultet, fylte 70- år i 2019. I forbindelse med jubiléet ble det utgitt et festskrift med bidrag fra flere medlemmer i prosjektet.
Masterstudent Lise Marit Nyerrød har fått stipend for å skrive en stormaster i politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet.
Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl har anmeldt Arild Aaserøds bok Kystvaktens Politi- og påtalemyndighet (2019).
Professor Gert Johan Kjelby fra Det juridiske fakultet i Bergen, har utgitt en ny og oppdatert utgave (2019) av publikasjonen Påtalerett fra 2017. Kjelby er også leder for prosjektet Politi- og påtalerett.
I anledning Ragnar Auglends 70-årsdag ble det utgitt et festtidsskrift hvor flere av medlemmene i prosjektet har bidratt.
1. desember 2018 startet professor Asbjørn Strandbakken arbeidet som nytt medlem i prosjektet.
Ny spennende publikasjon fra Ragnar Auglend. Publikasjonen "Politiet i krig og ved okkupasjon" drøfter politiets rettslige stilling i krig og ved okkupasjon, både i et folkerettslig og i et nasjonalrettslig perspektiv.
Fra 1. september 2018 blir førsteamanuensis Knut Einar Skodvin (UiB) ny deltaker i prosjektet Politi- og påtalerett.
Fra 1 desember utvides prosjektet Politi- og påtalerett med et nytt medlem.

Sider