Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
RESSURSSIDE

Barn og unges oppvekst

Kva veit vi om musikkterapi og barn og unges oppvekst? Kva aktivitetar har kunnskapsklynga på gong på dette feltet, og kva ressursar og publikasjonar er tilgjengelege?

Hovedinnhold

Her vil vi byggje opp ei ressursside om musikkterapi og barn og unges oppvekst:

Kunnskapsbeskriving

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Polyfons arbeidsgruppe for barn og unges oppvekst

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Vestnorsk nettverk for musikkterapi og barn og unges oppvekst

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Klyngedeltakarar med tenestetilbod til barn og unge

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Klyngedeltakarar som forskar på barn og unges oppvekst

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Nokre utvalde forskingsprosjekt

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Aktuelle utdanningstilbod

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Nokre utvalde forskingspublikasjonar

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Brukarundersøkjingar og evalueringsrapportar

<tekst/lenke kjem seinare>

 

Ressursside med metodikk

<tekst/lenke kjem seinare>