Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE

Polyfons Arbeidsgrupper

Samarbeid
Polyfon etablerer arbeidsgrupper på aktuelle temaområde, avhengig av behov og utvikling i klynga.
Foto/ill.:
Antonio Janeski

Hovedinnhold

Arbeidsgrupper for tenesteutvikling

Barn og unges oppvekst

 • Gruppeleiar: Nina Bolstad, Bergen kommune, Etat for barn og familiar
 • Kaja Elise Enge, Bergen kommune, Etat for barn og familiar
 • Ragnhild Inderhaug, Bergen kommune, Seksjon for spesialpedagogiske tenester
 • Viggo Krüger, Griegakademiet, UiB
 • Omar Emanuel Johnsen, Bergen kommune, BKKN Team for aktivitet
 • Bente Monstad, Haukeland universitetssjukehus, Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
 • Maren Metell, Tveiterås skole, Bergen kommune
 • Nathalie Laure Ponroy, Vestland fylkeskommune, Bergen katedralskole, avdeling Kyrre

Psykisk helse og rustenester

<under etablering>

Eldrehelse

<under etablering>

 • Gruppeleiar: Marta Strandos, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT), Sogn og Fjordane

Arbeidsgruppe for tverrfagleg samarbeid om profesjonsutdanning

 • Gruppeleiar: Monika Overå, Norges musikkhøgskole
 • Beatrix van Doorn, Norges musikkhøgskole
 • Tove Dragesund, Høgskulen på Vestlandet
 • Ruth Eckhoff, Norges musikkhøgskole
 • Bente Frisk, Høgskulen på Vestlandet
 • Ingvild Hollekve, Høgskulen på Vestlandet
 • Anne Guro Korsvoll, Høgskulen på Vestlandet
 • Simen Lagesen Krogstie, Vestland fylkeskommune
 • Viggo Krüger, Universitetet i Bergen
 • Janiche Helen Pedersen (HVL)
 • Hans Petter Solli, Norges musikkhøgskole
 • Brynjulf Stige, Universitetet i Bergen
 • Hans Mark Svedal, Høgskulen på Vestlandet
 • Randi Sviland, Høgskulen på Vestlandet
 • Lars Tuastad, Universitetet i Bergen