Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
INFOSIDE

Polyfons Arbeidsgrupper

Samarbeid
Polyfon etablerer arbeidsgrupper på aktuelle temaområde, avhengig av behov og utvikling i klynga.
Foto/ill.:
Antonio Janeski

Hovedinnhold

Arbeidsgrupper for tenesteutvikling

Barn og unges oppvekst

Psykisk helse og rustenester

<under etablering>

Eldrehelse

<under etablering>

 • Gruppeleiar: Marta Strandos, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT), Sogn og Fjordane

Arbeidsgruppe for tverrfagleg samarbeid om profesjonsutdanning

 • Gruppeleiar: Monika Overå, Norges musikkhøgskole
 • Beatrix van Doorn, Norges musikkhøgskole
 • Tove Dragesund, Høgskulen på Vestlandet
 • Ruth Eckhoff, Norges musikkhøgskole
 • Egil Haugland - Høgskulen på Vestlandet
 • Simen Lagesen Krogstie, Vestland fylkeskommune
 • Bosse Litsheim – Høgskulen på Vestlandet
 • Hans Mark Svedal, Høgskulen på Vestlandet
 • Ragnhild Alice Bjerk Steinsland - Høgskulen på Vestlandet
 • Randi Sviland, Høgskulen på Vestlandet
 • Lars Tuastad, Universitetet i Bergen