Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Podkast

Musikkterapodden

En podkast for alle som er nysgjerrig på musikkterapi.

Hovedinnhold

Polyfon støtter formidlingsprosjektet «Musikkterapodden – en podkast for alle som er nysgjerrig på musikkterapi». Bak podkasten står musikkterapeutene Gerd Karine Lunde Torsvik og Malena Grov Ottesen.

I podkasten intervjues deltakere, pårørende, musikkterapeuter og andre fagpersoner. Podkasten har som formål å vise bredden i musikkterapifaget og gjøre informasjon om musikkterapi tilgjengelig for flere.

Her finner du alle episodene (siste tilgjengelige episode øverst):

 

Episode 21: Hjertesang til etterklang - Om minnearbeid i musikkterapi med barn på sykehus

I denne episoden har vi besøk av musikkterapeut ved barne og ungdomsklinikken (Haukeland Universitetssykehus), Merethe Wolf Lindvall, og musikkprodusent og musikkterapistudent Jens Erik Aasmundseth, som skriver masteroppgave om hjertesang. De forteller om det spennende og rørende prosjektet de har sammen - hjetesang som minnearbeid. Her tar de opptak av hjerteslagene til barn og bruker dette som grunnlag til å lage musikk sammen med barnet og pårørende. Dere får høre flere eksempler på hjertesanger og prosessene rundt disse, samt etiske refleksjoner rundt prosjektet. Familiene har samtykket til deling av opptak i denne podcasten.Du finner den også her:

Spotify 

Apple
 

Episode 20: Even Ruud i samtale med Christine Wilhelmsen - En profesjon blir til

Musikkterapeut, psykolog og professor Even Ruud er i studio for å prate med Christine Wilhelmsen, leder for Norsk forening for musikkterapi. De prater om utviklingen av norsk musikkterapi fra starten av det norske musikkterapieventyret og frem til i dag. Even har spilt en stor rolle i utviklingen av det norske musikkterapifaget og i denne episoden trekker han frem noen av de som har vært med på reisen med gode historier og anekdoter.Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 19: En prat med Unni Johns

I denne episoden snakker styreleder i Norsk forening for musikkterapi (NFMT) Christine Wilhelmsen, med Unni Johns. Unni er psykolog og musikkterapeut og var den første lederen i NFMT. 
En feil er oppdaget etter opptak: det var Ruth Sommerfeldt Jacobsen som arrangerte kurs i musikkterapi på Barratt Due, ikke Dagny Nesheim Jacobsen som det blir sagt. Godt lytt!Du finner den også her:

Spotify

Apple
 

 

Episode 18: Musikk, mening og medisinering med Are Brean og Frode Aass Kristiansen

Vi har hatt besøk av nevrolog Are Brean og musikkterapeut Frode Aass Kristiansen og snakket om årets tema på Polyfonkonferansen som avholdes 8. november 2022 i Bergen. Årets tema er "musikk, mening og medisinering" - et stort, viktig og tidvis vanskelig tema å snakke om. Are og Frode, som begge sitter i programkomiteen til konferansen, deler sine perspektiv på tema og bakgrunnen for hvorfor dette ble valgt. Konferansen er åpen for alle faggrupper, brukere og pårørende. Polyfonkonferansen er støttet av GC Rieber-fondene.Du finner den også her:

Spotify

Apple
 

 

Episode 17: Om å være musikkterapeut med musikkterapeut, professor og forsker Gro Trondalen

Vi har hatt besøk av musikkterapeut og professor ved Norges musikkhøgskole Gro Trondalen. Gro har lang og bred erfaring som musikkterapeut, underviser og forsker og hun har vært med å løfte musikkterapi som profesjon og fag både i Norge og verden. I denne episoden prater vi om musikk, diskriminering, ivaretakelse av musikkterapeuten og kjønnsforskjeller i musikkterapifaget. Gro forteller om sine internasjonale samarbeid og viktigheten av å løfte blikket og se mot og knytte kontakter i det internasjonale musikkterapimiljøet.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 16: Gjenklang - en musikkfestival, med Bjarte Johansen og Øystein Lydvo

I denne episoden prater vi med erfaringskonsulent og artist Bjarte Johansen og musikkterapeut Øystein Lydvo om å arrangere musikkfestivalen Gjenklang. Vi prater om stigmatisering i musikkterapi og Bjarte og Øystein forteller hva de mener skal til for å skape gode konsertopplevelser for artister og publikum.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 15: Musikkterapi i kommunen, en fagpolitisk samtale med Jorunn B. Nydal og Benjamin M. Thuen

Jorunn Bakke Nydal og Benjamin Mellingen Thuen jobber som musikkterapeuter i Kinn kommune. De prater om hvordan de i Kinn kommune har satset på musikkterapi både på system og individnivå, med forskning, klinisk arbeid og langsiktige planer. Det er en fagpolitisk samtale om rammene musikkterapeuter i Norge jobber i. Vi prater om hvordan bygge stillinger som når mange deltakere uten at musikkterapeuten får for mye å gjøre, eller føler seg ensom i sin profesjon.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 14: Tora Söderström Gaden om forskning og musikkterapi på nyfødtintensiv

Musikkterapeut og forsker Tora Söderström Gaden forsker på musikkterapi i møte med barn og deres familier på nyfødtintensiv. I denne episoden prater vi om forskning på og formidling av musikkterapi. Tora forteller om hva som engasjerer henne i forskning og praksis og hva musikkterapi på nyfødtintensiv er, både i Norge og internasjonalt.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 13: Musikkterapi for ungdom med Mina og musikkterapeut Marte Halås Anyan

I denne episoden har vi besøk av Mina og musikkterapeut Marte Halås Anyan fra Kom Nærmere, et musikktilbud for ungdom. De prater om musikk, om å våge nye ting og å skrive sanger om det som er vanskelig. I denne episoden prates det om selvmordstanker og om du har det vanskelig kan det være lurt å lytte på denne episoden sammen med noen du er trygg på.

Trenger du noen å prate med?
Skriv til www.sidetmedord.no
Ring gratis til Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 12: Om å spille i band med Ferske Kneippbrød

I denne episoden er vi på bandøving med gjengen i Ferske Kneippbrød. De forteller om hvordan det er å spille i band, hva som er gøy og hva som kan være vanskelig. Vi prater om å finne et bandnavn, å øve, spille konserter og lage musikkvideo. Vi får høre signaturlåten deres «Ferske Kneippbrød.» På opptaket er det Jo-Emil, Jonas, Halvor, Roar og Trond som spiller. Vi anbefaler å gå inn på TV BRA og sjekke ut musikkvideoen til Ferske Kneippbrøds nyeste hit «Koronatiden».

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 11: En psykologs perspektiv på musikkterapi med Ann Kristin Meberg

Psykolog Ann Kristin Meberg har vært på besøk i musikkterapodden, Ann Kristin har erfaring fra både tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern hvor hun har samarbeidet med musikkterapeuter. Vi er innom begreper som tilknytningsvansker, mentalisering og recovery. Og vi prater om hvordan en som psykolog kan forstå musikkterapi, bruke musikk i møte med egne pasienter og samarbeide med musikkterapeut. Vi samtaler om språk og musikk og våger oss til slutt litt innom debatten om musikkterapeuter og behandlingsansvar.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 10: Å studere musikkterapi ved UiB med Johannes Medlien

I denne episoden får du møte Johannes Medlien, tredjeårstudent på integrert masterutdanning i musikkterapi ved universitetet i Bergen. Johannes prater om studiemiljø, studiehverdag og studentenes medvirkning i forskning og i utvikling av studieløpet. Vi samtaler litt om å utvikle en identitet som musikkterapeut i møte med seg selv, medstudenter, pensum, foreleserer, praksislærere og musikkterapideltakere. Johannes forteller også litt om opptaksprøven og utveksling og vi reflekterer rundt det som er bra og det som kan bli bedre ved studiet.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 9: Musikkterapi i et traumeperspektiv med Dag Nordanger

Dag Nordanger er psykologspesialist og doktor i psykologi, han jobber ved RVTS-vest og er kjent for å formidle kunnskap om psykologi og traumer på en lettfattelig måte. I denne episoden av musikkterapodden prater vi sammen om musikkterapi og traumer. Dag forteller om barns utvikling og hvordan musikk og deltakelse i musikkaktivitet kan fremme utvikling, og være god behandling for personer med utviklingstraumer.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 8: Musikkterapi i møte med ungdom med Christine Wilhelmsen

I denne episoden prater vi med Christine Wilhelmsen som forteller om arbeidet sitt i møte med ungdom. Hun deler praksiserfaringer og forteller litt om å lage spillelister og dele musikk med hverandre mellom musikkterapitimene. Christine er leder for Norsk forening for musikkterapi og prater om sitt engasjement for å få musikkterapi ut som et tilbud til alle som behøver og trenger det.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 7: Musikkterapi i et samfunnsperspektiv med Brynjulf Stige

I denne episoden prater vi om musikkterapi i et samfunnsperspektiv med Brynjulf Stige, leder for Polyfon og professor i musikkterapi ved universitetet i Bergen. Brynjulf har jobbet hele yrkeskarrieren sin for å utvikle musikkterapifaget og få musikkterapi ut i samfunnet til de som ønsker det og trenger det. Vi reflekterer rundt spørsmål som: «Hvorfor trenger vi egentlig musikkterapi, er det ikke nok med musikk? Og kan musikkterapi gjøre skade?»

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 6: Musikkterapi fra en deltakers perspektiv med Morten Sommerbakk

I denne episoden møter vi vokalist og låtskriver Morten Sommerbakk som forteller om hvordan det å delta i musikkterapi og å fortelle historien sin gjennom musikk har vært en viktig del av bedringsprosessen hans. Morten lanserer ideen om musikkterapilegevakt og forteller om hvorfor han opplever at musikkterapi hjelper.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 5: Musikkterapi i psykisk helsearbeid og kriminalomsorg med musikkterapeut Lars Tuastad

I denne episoden møter vi Lars Tuastad som forteller om sin erfaring med musikkterapi i psykisk helsefeltet, rusfeltet og i kriminalomsorgen. Lars har doktorgrad i musikkterapi og lang erfaring og vi er innom mye forskjellig i denne episoden.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 4: Musikkterapi fra en pårørendes perspektiv med Asbjørn Sørensen

I denne episoden prater vi med Asbjørn Sørensen som har erfaring med musikkterapi som pårørende. Asbjørn forteller om hvordan han og konen brukte musikk som en måte å være sammen på både før og etter hun fikk en demens diagnose. Vi får høre om ekteparets opplevelse av å delta i musikkterapigruppe og om åpenhet i møte med demenssykdom.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 3: Musikkterapi i eldrehelsefeltet med Kathrine Dahle

I denne episoden har vi besøk av musikkterapeut Kathrine Dahle, hun har lang erfaring fra eldrehelsefeltet og hun prater om alt fra og nære møter med beboere på sykehjem til ny forskning på kognitiv svikt og musikkterapi. Kathrine forklarer oss hvorfor det er viktig å kartlegge musikkpreferansene til hver enkelt deltaker i musikkterapi, og hvordan musikk som ikke er tilpasset den enkelte i noen tilfeller kan gi uro og vekke vonde minner. 

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 2: Musikkterapi i møte med barn med musikkterapeut Anette Lerøen Rønhovde

I denne episoden av Musikkterapodden møter vi musikkterapeut Anette Lerøen Rønhovde som jobber med barn i alderen 1-6 år. Hun forteller om musikkterapi i møte med barn som kan ha utfordringer blant annet med kommunikasjon og læring, og hvordan barna kan ha nytte av å bruke musikk som en måte å kommunisere og delta i lek på.

Du finner den også her:

Spotify

Apple

 

Episode 1: Introduksjon til Musikkterapodden med Gerd Karine Lunde Torsvik og Malena Grov Ottesen

Velkommen til Musikkterapodden! En podkast for alle som er nysgjerrige på musikkterapi. I denne episoden blir du litt kjent med oss som står bak podkasten. Vi prater litt generelt om musikkterapi og hva musikkterapi er for oss. Vi forteller også litt om hva du kan forvente av episodene som kommer.

Du finner den også her:

Spotify

Apple