Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Posterutstilling

Send inn ditt forslag til poster på Polyfon-konferansen

Poster, eller plakatforedrag, er en formidlingsform med mange muligheter både når det gjelder dialog og bruk av visuelle og audiovisuelle virkemidler. Dette passer musikkterapifaget godt. Under Polyfon-konferansen blir det derfor en egen posterutstilling.

Posterutstilling
Det er mange kreative måter å utforme en poster på. Her er en poster fra Polyfon-konferansen 2019.
Foto/ill.:
Rolf Sejersted

Hovedinnhold

Vil du stille med poster?

Vi inviterer deg nå til å sende inn bidrag til posterutstillinga under Polyfon-konferansen 2023. Frist for innsending av sammendrag er 1. oktober. Posterutstillinga vil bli satt opp dagen før konferansen, da må alle som stiller med poster møte opp for selv å henge opp/gjøre klar sin egen poster. 

Plakater er det mest vanlige formatet for en poster, men vi er også interessert i presentasjoner av videoer, apper, o.l. (med eller uten plakat i tillegg). Når det gjelder utformingen  av posters: Kanskje har arbeidsgiveren din en mal som kan være til hjelp? Posterstørrelse er vanligvis 100 x 70 cm, stående format. Poster vil bli festet til mobile utstillingsvegger med festepasta eller tegnestifter. Konferansen stiller med utstillingsvegger for plakater. De som eventuelt ønsker å presentere videoer eller apper o.l., må selv ta med nødvendig teknisk utstyr.

NB: For at konferansedeltakerne skal kunne orientere seg i programmet, forventes det et sammendrag (abstracts) også av de som deltar med postere. Avhengig av om du vil presentere et forskingsprosjekt eller praksiserfaring/innspill, skriver du et sammendrag (maks. 250 ord) etter følgende retningslinjer:

Retningslinjer for postersammendrag

Sammendrag til postere som presenterer forskingsprosjekt skal skrives i ett avsnitt, disponert etter IMRaD-strukturen (introduksjon av tema/fokus, metode, resultat og diskusjon). Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema. Over sammendraget gis følgende informasjon: 1) Navn på den/de som presenterer, info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon, 2) Tittel på poster, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet. Under sammendraget gis følgende informasjon: 1) Ca. 3 litteraturreferanser (angitt i APA-stil), 2) En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema (dette er en notis til vurderingskomiteen, så relevante moment må også integreres i sammendraget). Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert, med bekreftelse av at du tar med nødvendig utstyr.

Sammendrag til postere som presenterer praksiserfaringer (P) eller innspill (I) skal skrives i ett avsnitt. Dersom IMRAD-strukturen (se over) er til hjelp, brukes den. Uansett skal det være tydelig hva fokuset er, hvilken bakgrunn/kontekst posteren bygger på, og hvilke erfaringer/innsikter/påstander som legges fram/diskuteres. Det bør også gå tydelig fram av sammendraget hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema. Over sammendraget gis følgende informasjon: 1) Navn til den/de som presenterer), info om tilhørighet, samt kontaktinformasjon, 2) Tittel på poster, i komplett versjon for nettsideinformasjon og i kortform (maks 80 tegn med mellomrom) for det trykte programmet. Under sammendraget gis følgende informasjon: 1) Ca. 3 litteraturreferanser, dersom relevant (angi disse i tilfelle i APA-stil), 2) En kort kommentar om hvordan presentasjonen er relatert til konferansens tema (dette er en notis til vurderingskomiteen, så relevante moment må også integreres i sammendraget). Dersom du planlegger å spille av lydfiler eller videofiler, ber vi om at dette blir spesifisert, med bekreftelse av at du tar med nødvendig utstyr.

Frist for innsending av posterbidrag til Polyfon-konferansen 2023 er 1. oktober, send inn via dette skjema for innsending av posterbidrag.