Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Seminar

Fagseminar om musikkterapi i FACT/FACT-ung

Polyfon, UiB/GAMUT, NMH/CREMAH og Ansgar høyskole inviterer til dagsseminar om musikkterapiens plass i FACT og FACT-ung. Vi ønsker å samle musikkterapeuter, forskere og forvaltere som på ulike måter arbeider med oppsøkende tjenester innen psykisk helse.

Person med gitar på nakken
Foto/ill.:
Te Nguyen, unsplash.com

Hovedinnhold

Musikkterapi har i løpet av de siste årene i økende grad blitt implementert i en ny type tverrfaglige oppsøkende psykisk helseteam som kalles FACT (Flexible Assertive Community Treatment). FACT- teamene yter langvarig oppfølging til mennesker med psykiske lidelser, rus og andre utfordringer i deres lokalsamfunn, og skal i tillegg til behandling bistå med hjelp til sosial fungering i nærmiljø, bo-situasjon, arbeid, økonomiske vansker og andre faktorer som gir lav livskvalitet. Det utvikles nå også egne team for ungdom, FACT-ung, som gir integrert og langvarig behandling til ungdom med store og sammensatte behov.

8. november 2023 inviterer vi til dagsseminar om musikkterapiens i FACT og FACT-ung. Vi ønsker å samle musikkterapeuter, forskere og forvaltere som på ulike måter arbeider med oppsøkende tjenester innen psykisk helse, med mål om å dele erfaringer og kunnskap, og legge til rette for gode samtaler om hvordan dette feltet skal utvikles videre. 

Seminaret arrangeres dagen før Polyfon-konferansen, så her er det muligheter for å få med seg to innholdsrike konferansedager (med en konsert i mellom).

Seminaret er gratis.

Program

Del 1: Forvaltning og forskning

09.00-09.05 Velkommen

09.05-09.35 Anne Landheim: Etablering og implementering av FACT i Norge

09.35-10.05 Trond Hatling: Etablering og implementering av FACT-ung i Norge

10.05-10.30 Hans Petter Paulen Solli: Implementering av musikkterapi i FACT-team

10.30-10.45 Pause

10.45-11.10 Marie Strand Skånland: Musikkterapi, relasjoner og sosial recovery i FACT

11.10-11.40 Christine Wilhelmsen og Viggo Krüger: Musikkterapi i FACT-ung og barnevern

11.40-11.50 Kunstnerisk innslag

11.50-12.00 Foreløpig oppsummering

 

12.00-13.00 Pause

 

13.00-14.00 Del 2: Praksiserfaringer

Guro Parr Klyve, FACT-ung Bergen kommune

Frida B. Vangen, FACT-ung Askøy kommune

Ola Moe, FACT Gjøvik

Alexander Bjortveit, Solli DPS

Oda Bjørke Dypvik, Lovisenberg DPS

Erlend Wormdahl, St. Olav Hospital

Robin Sohrabi-Shiraz, RusFACT Oslo sentrum, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

 

14.00-14.15 Pause

 

Del 3: Utviklingsideer og dialog

14.15-16.15 Utviklingsideer og dialogmøte

14.15-15.00 Gruppearbeid

15.00-16.15 Felles oppsummering

 

Foredragsholdere

Anne Landheim har ledet flere store, nasjonale forsknings- og evalueringsprosjekter på FACT i Norge. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Bergen (1998) og avla sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2008 innenfor psykiatrisk epidemiologi. Landheim har jobbet med oppdragsforskning, vært ansatt ved Høgskolen på Lillehammer, og de siste 20 årene ved Korus-Øst og NKROP.

Trond Hatling er en pådriver for FACT ung i Norge. Han er utdannet sykepleier og sosiolog, og er nå faglig rådgiver i NAPHA. Han har lang forskningserfaring, blant annet på tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Hatling har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om både spesialisthelsetjenesten og psykisk helsearbeid. I flere av de siste årene har han sett spesielt på bruk av tvang i psykiatrien.

Hans Petter Paulen Solli jobber som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og forskningssenteret CREMAH. Han har til sammen 20 års praksis som musikkterapeut i psykisk helsevern, og har jobbet med implementering av musikkterapi i psykisk helsefeltet i hele Norge. Solli har bidratt med forskning på musikkterapi og psykose, recovery-prosesser og oppsøkende psykisk helseteam.

Marie Strand Skånland arbeider for tiden med et post doc. prosjekt om relasjon og sosial recovery i og gjennom musikkterapi som en del av FACT. Hun avla sin doktorgrad ved Norges musikkhøgskole i 2012 og er nå ansatt som forskningsleder og førsteamanuensis i musikk og helse ved Ansgar høyskole.

Viggo Krüger jobber som forskningsleder og førsteamanuensis ved Griegakademiets senter for musikkterapiforskning, Universitetet i Bergen/NORCE (Norsk forskningssenter). Krüger har publisert bøker, bokkapitler og artikler om temaer som barnevern, utdanning og psykisk helse. Krüger har mer enn 20 års erfaring med samfunnsmusikkterapiarbeid for barn og unge innen skole, barnevern og psykisk helse.

Christine Wilhelmsen har jobbet i over 10 år som musikkterapeut med ungdom tilknyttet barnevern og oppsøkende kommunalt arbeid, samt voksne innen psykisk helse og rusomsorg. Nå er hun stipendiat ved Norges Musikkhøgskole og studieleder for videreutdanning i musikk og helse. Christine er også styreleder for Norsk forening for musikkterapi.