Hjem
PREPARE
Nytt prosjekt

Postdoktorprosjekt om tilknytning til den offentlige sfære

Katharina Wuropulos skal forske på offentlig tilknytning som en del av ERC-prosjektet Prepare.

Bilde av forsker
Foto/ill.:
Katharina Wuropulos

Hovedinnhold

Katharina Maria Wuropulos er nyansatt postdoktor, og skal utføre sin forskning i ERC-prosjektet Prepare. Arbeidet hennes vil være en av tre delstudier i prosjektet.

Katharina er sosiolog, og har tidligere jobbet med bedre forståelser av solidaritet og sikkerhet i Europa fra et postkolonialt perspektiv. Dette inkluderte etnografisk feltarbeid på fluktmigrasjon i Europas humanitære grenseland. I sitt doktorgradsprosjekt forsket hun på hverdagslivet med vold og mediediskriminering i Sverige.

I omtrent ti år har hun bygget transnasjonale organisasjoner og samfunn og vunnet en rekke stipender i skjæringspunktet mellom akademia og det sosiale innovasjonsøkosystemet. Før forskerstillingen ved UiB var hun forsker ved Bundeswehr University Hamburg, Bundeswehr University München og Augsburg University. I løpet av sin doktorgrad var Katharina tilknyttet Institutt for Fredsforskning i Oslo (PRIO). Hun studerte ved Uppsala universitet, Heidelberg universitet og Bologna universitet. Tidligere har Katharina hatt en rekke stillinger (konsulenter, stipendier og traineeships) ved GIZ i Brussel, ved det tyske franske forskningsinstituttet Centre Marc Bloch i Berlin, ved Heidelberg Conflict Barometer, det tyske parlamentet, det tyske utenrikskontoret og ved forskjellige innovasjonslaboratorier på SDGene (blant annet Unleash innovasjonslab og Stanford Universitys fredsinnovasjonslaboratorium). Katharina er for tiden stipendiat i Schmidt Foundations International Strategy Forum.