Hjem
Aldring i kulturhistorisk perspektiv: Litteratur, medisin, psykologi, juss
Ny stipendiat

På sporet av det aldrende selvet

Gunn Inger Sture er ny stipendiat tilknyttet prosjektet «Aldring i kulturhistorisk perspektiv». PhD-prosjektet hennes har arbeidstittelen «Marcel Proust – tidsmetaforer, minne og aldring».

Gunn Inger Sture
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Sture har en mastergrad i fransk litteratur fra UiB, og har i tillegg studert allmenn litteraturvitenskap og nordisk. Med utgangspunkt i Prousts store romanverk På sporet av den tapte tid, skal hun som doktorgradsstipendiat undersøke hva Prousts metaforer for tid, minne og aldring kan fortelle oss om det aldrende selvet, slik forfatteren utforsker og konstruerer det. Ifølge Sture kan Prousts estetikk sies å springe ut av en erkjennelse av at aldring både er fysisk forfall – kroppslige tegn på at tiden går – og samtidig en forutsetning for å skape og få tilgang til noe tidløst gjennom blant annet minnet.