Hjem

CanCode: Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster

Hovedinnhold

Four-field model

Hvordan skjer endring i islamsk lov?

Prosjektet ønsker å bedre forståelsen av endring i islamske lovtekster

I CanCode-prosjektet skal vi studere endringsprosesser i islamsk lov ved å ta utgangspunkt i to begrep, kanonisering og kodifisering. Begrepene blir brukt på noe ulike måte i fagdebattene, men begge begrepene retter søkelyset mot utvelgelse og validering eller autorisering av kunnskap, verdier og lovregler.

I prosjektet har vi fire empiriske fokusområder:

  • Den før-moderne og koloniale Swahilikysten (før-moderne kanonisering)
  • Det moderne, samtidige Skandinavia (moderne kanonisering)
  • Før-moderne Jemen (før-moderne kodifisering)
  • Moderne Egypt og Israel (moderne kodifisering)

Prosjektleder er Eirik Hovden

For mer informasjon og nyheter, se de engelske nettsidene, her.

Nyhet
Bilde av workshop

Åpningskonferanse i CanCode-prosjektet

9.-10. september holdt vi den norske delen av kick-off aktivitetene for CanCode-prosjektet. Dette var et fysisk arranagement planlagt for norske forskere opprinneling planlagt i mai, som ble utsatt.

Nyhet
Project group at Voss, Vestland, Norway

CanCode start-up retreat

Det første interne prosjektmøtet, avholdt på Voss 3.-4. Mars, 2021

Logo for Trond Mohn stiftelse

Prosjektet er et såkalt TMS starting grant finansiert av Trond Mohn stiftelse og Universitet i Bergen og varer fra august 2020 til 2024.

Prosjektet er delt mellom Institutt for fremmedspråk (IF) og Institutt for arkeologi, historie, religion- og kulturvitenskap (AHKR).