Hjem
CanCode: Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster

Nyhetsarkiv for CanCode: Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster

Universitetet i Bergen får fire EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ett stipend går til Det humanistiske fakultet, og tre går til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Den 14.02.2022 holdt Eirik Hovden et foredrag i Middelalderforum om kvinner i islamske lovtekster i middelalderen
Den 30.03.2022 hadde forsker Monika Lindbekk en forelesing om sin forskning om familielov i Egypt.
Her kan du ser mer om Olav Elgvin sin ekspertuttalelse på programmet "Helene sjekker ut" på NRK:
Det første interne prosjektmøtet, avholdt på Voss 3.-4. Mars, 2021
9.-10. september holdt vi den norske delen av kick-off aktivitetene for CanCode-prosjektet. Dette var et fysisk arranagement planlagt for norske forskere opprinneling planlagt i mai, som ble utsatt.
En forskergruppe fra UiB har digitalisert en verdifull samling med trykte tekster om arabisk/islamsk historie. Samlingen er tilgjengelig hos British Library, og er spesielt viktig fordi den viser tidlig trykt materiale fra perioden hvor manuskript gikk over til trykt tekst.