Hjem
Prosjekt Energethics
ENERGETHICS WORKSHOP

I lys av ‘den nordiske modellen'

I desember møttes Energethics-gruppen i Bergen for å presentere de pågående delstudiene og for å diskutere veien videre for prosjektet.

Strømledninger i Tyrkia
Strømledninger i Tyrkia
Foto/ill.:
Ståle Knudsen

Hovedinnhold

Et år inn i prosjektet møttes både prosjektets forskere og det rådgivende styret (Advisory Board) i Bergen for å dele erfaringer fra datainnsamling og feltarbeid. Presentasjonene av funnene bidro til å nyansere bildet av hvordan ‘samfunnsansvar’ operasjonaliseres og det ledet til debatter om hvordan man best mulig kan studere store selskaper som Statoil og Statkraft.

Under dette to-dagers seminaret deltok åtte personer fra prosjektet, og fra det rådgivende styret deltok Simone Abram, Andrew Barry, Atle Midttun and Andrea Behrends. I tillegg til seminaret var Andrea Behrends også invitert av institutt for sosialantropologi til å holde en presentasjon om oljeutvinning i Chad som del av instituttets seminarserie.

Statkraft og Statoil

I løpet av workshopen ble nye og spennende funn fra Statkraft sine vannkraftanlegg i Tyrkia og Statoils CSR-strategier og tilstedeværelse i Indonesia, Tanzania, London og Hammerfest presentert. Presentasjonene gav forskerne ny innsikt om tematikk som må utforskes videre.

Ett av de fremtredende temaene handlet om de ulike forståelsene av samfunnsansvar og den nordiske modellen som oppstår i forskjellige kontekster. Hvordan skifter fenomenene betydning, og hvem er det som tilpasser, fortolker og endrer de ulike forståelsene av disse? Med prosjektets geografiske og demografiske bredde står det sterkt egnet til å utforske dette videre.  

Veien videre

Under workshopen fikk forskergruppen også oppsummert Energethics sine aktiviteter gjennom det første året, og planlagt veien videre. Neste seminar vil bli organisert i september 2017.