Hjem
Prosjekt Energethics

Feltrapporter

Siden oppdateres kontinuerlig med feltrapporter fra de forskjellige delprosjektene.

Hovedinnhold

13.04.2018 Merking av 'ren energi' som samfunnsansvar

Ingrid Müftüoglu har besøkt Statkraft sitt hovedkontor i Oslo hvor hun undersøkte hvordan samfunnsansvar artikuleres og praktiseres. LES MER.

08.06.2017 Samfunnsansvar i Norge - Verdier på spill

Ragnhild Freng Dales studie i Hammerfest utforkser hvordan samfunnsansvar i petroleumsindustrien er forstått, tolket og operasjonalisert i norsk kontekst. LES MER.

29.03.2017 Samfunnsansvar i Kurdistan Irak - Økonomisk krise og følelsen av utnyttelse

Synnøve Bendixsen har vært i Kurdistan Irak og sett hvordan DNO opererer og lokalbefolkningens forventninger til oljeinvesteringer. LES MER.

01.07.2016 Samfunnsansvar i Tyrkia - Elektrisitet eller Ris?

I månedsskiftet mai-juni 2016 dro Ingrid Müftüoglu og Ståle Knudsen til Tyrkia. Her besøkte de Innovasjon Norge i Istanbul og den norske ambassadøren i Ankara som de hadde lange samtaler med før de dro videre til distriktet Osmancık som ligger mellom Ankara og svartehavsbyen Samsun. I Osmancık ligger Statkraft sitt kraftverk Kargı som offisielt åpnet for produksjon i mai 2015 etter en fireårig byggeprosess. LES MER.