Hjem
Prosjekt Energethics
Energy anthropology network

Fra periferien til samfunnets sentrum

- Å flytte det antropologiske blikket mot energi betyr også at man flytter etnografi fra samfunnets utkant til samfunnets sentrum, skriver Ståle Knudsen i en artikkel publisert på nettsiden til nettverket Energy Anthropology Network.

Turkey
Foto/ill.:
Ståle Knudsen

Hovedinnhold

Basert på Ståle Knudsens tidligere arbeid med fiskerinæringen, introduserte arter, supplert med hans pågående forskning innen energi og irrigasjon, har Knudsen begynt å skissere en diskusjon rundt neoliberalismens mangfoldige miljøpåvirkninger i Tyrkia.

- Samtidig som fiskeri og landbruk ikke lenger spiller en like viktig rolle for Tyrkias politiske økonomi, har energi blitt mer sentralt. Energi regnes som svært kritisk for hvordan samfunnet fungerer, og er et viktig fokus for statlig politikk, skriver han. Dette betyr dermed at antropologisk etnografi også flyttes til samfunnets sentrum.

Med dette utgangspunktet foreslår Knudsen, i hovedsak, tre nye forskningsagendaer for antropologien i videre studier av energi – internt liv i energibedrifter, statlige reguleringsorganer og komparative studier av infrastruktur. Dette skiftet medfører også metodiske utfordringer, sier Knudsen, da den klassiske antropologiske metoden om å "henge" med mennesker over tid ikke alltid vil være mulig.

Knudsen leder for tiden prosjektet Energethics, som omhandler blant annet spørsmål om globalisering og neoliberalisme sett gjennom norske bedrifters strategier for samfunnsansvar (CSR) og gjennom ulike typer energiproduksjon rundt om i verden.

Les hele artikkelen her.