Hjem
Prosjekt Energethics
Nyhet

CSR på norsk - samtale med Statoil og Statkraft

Energethics prosjektets forskere inviterte interessenter på tvers av næringsliv, forvaltning og akademia for å drøfte hvilke sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige forhold som har påvirket hvordan CSR gjøres på norsk.

CSR på norsk. Energethics workshop
Til seminaret "CSR på Norsk" inviterte Energethics prosjektet interessenter på tvers av næringsliv, forvaltning og akademia. Fra venstre: Siri Lange (UiB og CMI), Johan Tingulstad (Statkraft), Åsne Ådland-Dale (Sparebanken Vest), Janis Bjørn Kanavin (UD), Ragnhild Freng Dale (University of Cambridge), Ørjan Birkeland (Statoil), Therese Jebsen (Raftostiftelsen), Marianne Betti (UiB) og Ingrid Birce Müftüoglu (UiB).

Innhold

I denne workshopen ønsket prosjektet å utforske hvordan forståelser av samfunnsansvar har utviklet og forandret seg parallelt med internasjonaliseringen av norsk næringsliv fra 1960-tallet og frem til i dag. Finnes det en nordisk CSR-modell? Hvordan praktiseres den? Hvordan skiller CSR på norsk seg fra CSR globalt?

Energethics prosjektets forskere inviterte interessenter på tvers av næringsliv, forvaltning og akademia for å drøfte hvilke sosiale, politiske, økonomiske og miljømessige forhold som har påvirket hvordan CSR gjøres på norsk. Det er viktig for prosjektets aktualitet at forskerne ikke kun involverer seg i praksisene knyttet direkte til Statoil og Statkraft men også andre organisasjoner og interessenter som deler like interesser. Med dette utgangspunktet inviterte prosjektet, på samme måte som for et år siden, ulike aktører som arbeider innenfor prosjektets tematikk til Bergen.

De siste tiårene har mange norske bedrifter gått gjennom internasjonaliseringsprosesser med investeringer og operasjoner i mange land. Multinasjonale selskaper forholder seg til internasjonale retningslinjer og rapporteringsmetoder fra organer som OECD, Verdensbanken, Global Impact. Retningslinjene er redskaper for å gjøre bedrifter samfunnsmessig, etisk, politisk og miljømessig ansvarlige i det landet de investerer i. Det globale «språket» for CSR setter sitt preg på hvordan bedrifter inkluderer samfunnsansvar i beslutningsprosess, operasjonsfase og rapporteringsarbeid. Under seminaret diskuterte vi og om en norsk CSR modell påvirker det globale CSR-språket.