Hjem
Prosjekt Energethics
Nyhet

Energethics-forskere på EASA 2018

I august deltok Energethics forskere på EASA konferansen: Staying – Moving - Settling i Stockholm. Vi presenterte papers i panelene ‘Energy in Motion’ og ‘Globalized Workers and Trade Unionism’.

EASA
Åpningsseremoni i Aula Magna audutorium hvor hovedtaleren professor Shahram Khosravi holdt et foredrag med tittelen "Walling, Unsettling, Stealing".
Foto/ill.:
Isabelle Hugøy, UiB

Hovedinnhold

Omtrent 1500 deltakere fra hele Europa hadde tatt turen til Stockholm for å delta på EASA 2018 konferansen. Konferansen arrangeres hvert andre år, og temaet var denne gangen ‘Staying – Moving – Settling’. Over fire dager ble det holdt hele 165 paneler, alle med et overordnet fokus på konferansen sitt tema. Blant disse var panelene ‘Energy in Motion’ og ‘Globalized Workers and Trade Unionsim’ hvor forskere fra Energethics prosjektet presenterte papers.

I panelet organisert av Energy Anthropology Network, ‘Energy in Motion’, presenterte Ståle Knudsen Energethics prosjektet og et paper om norske energiselskaper sin selskapsetikk utenlands, med fokus på Statkraft sitt arbeid med samfunnsansvar i Tyrkia. Innlegg fra andre deltakere adresserte blant annet fremtider av energi-relaterte praksiser, utfordringer, og styring. Knudsen deltok også senere på nettverksmøtet til Energy Anthropology Network.

Både Ingrid B. Müftüoglu og Siri Lange presenterte sine papers i panelet ‘Globalized Workers and Trade Unionism’. Müftüoglu fokuserte på etiske implikasjoner av skiftet fra et fokus på arbeiderrettigheter til menneskerettigheter i ikke-finansielle rapporterings prosesser i norske energiselskaper. Med utgangspunkt i Tanzania-caset, presenterte Lange et paper om ‘reisende rasjonaliteter’; hva som skjer ved forsøk på å eksportere den norske trepartssamarbeidsmodellen i Tanzaniansk kontekst.

I løpet av konferansen fikk vi nyttige innspill som inspirerte til videre arbeid med publiseringer relatert til Energethics prosjektet.

Neste EASA konferanse blir holdt i 2020.