Hjem
Prosjekt Energethics

Om prosjektet

Energethics Case studies. NFR
Kartet viser den geografiske spredningen av prosjektets åtte delprosjekter og deres tilknytning til hovedkontor i Oslo.
Foto/ill.:
Energethics, UiB

Hovedinnhold

Når norske energibedrifter investerer i utlandet – ofte i prosjekter med betydelige og omstridte miljømessige og sosiale konsekvenser – må de forholde seg til standarder for samfunnsansvar (CSR). Nyere antropologiske arbeider om samfunnsansvar har primært fokusert på privateide selskaper og hvordan de, særlig innen energisektoren, i økende grad forbigår staten. I kontrast til dette er de største norske energibedriftene helt eller delvis statseid.

Energethics utforsker hvorvidt det gjør en forskjell om et selskaps bedriftsetikk utformes i relasjon til en korporativ stat og er basert i en ‘nordisk modell for samfunnsansvar’. Dette er særlig interessant siden studier har vist at samfunnsansvar (CSR) ofte brukes som et instrument av internasjonal kapital og internasjonale bedrifter for å erstatte statens rolle i finansiering og organisering av velferd, utdanning, styring og samfunnsmessig utvikling generelt. Dette prosjektet fokuserer på CSR-tilnærmingen til tre norske energibedrifter som representerer ulike eierskapsmodeller: Statkraft, Equinor (tidligere Statoil) og Det Norske Oljeselskap.

Samfunnsansvar

Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) gjelder som oftest de positive sosiale og miljømessige tiltak som en bedrift gjør utover det som bestemmes av nasjonale lover og internasjonale regler.

Samfunnsansvar må bli forstått som et bredt og fleksibelt sett med praksiser og språk som bedrifter bruker til å posisjonere seg som etiske aktører på det globale markedet. Energethics-prosjektet utforsker hvordan dette dynamiske konseptet blir forhandlet om på forskjellige måter i møte mellom bedrift, stat og lokalsamfunn.

  Delprosjekter

  Prosjektet har som ambisjon å følge produksjon, sirkulasjon, reformulering og utkomme av politikker og praksiser for CSR gjennom studier som vil følge hele kjeden i CSR-prosessen. Vi fokuserer derfor på selskapenes hovedkvarter (London og Oslo), på deres landkontorer, så vel som på energianleggene og påvirkede lokalsamfunn i Canada, Nord-Norge, Indonesia, Kurdistan-Irak, Tanzania, Brasil og Tyrkia.

  Vi spør hvordan bedriftenes håndtering av SA formes av følgende faktorer:

  •          statlig eierskap,
  •          den nordiske modell for interaksjon bedrift-stat-samfunn,
  •          en globalisert diskurs om CSR, og
  •          forhandling og motstand i de land der de opererer.

  Energethics-forskerne utforsker også hvilken betydning det har for prosesser knyttet til CSR at forskjellige typer energiproduksjon (olje, gass, vannkraft) involverer ulike typer materiale og påvirker miljøet på forskjellig måte.