Hjem
Ageing, family ties and public policy
Nyhet

Konene til AFP-pensjonister ender oftere på uføretrygd

– Det er en overraskende sterk effekt, og den holder seg i løpet av de første fire årene etter ektefellens pensjonering, sier professor Kjell Vaage, leder for Gruppe for trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen til Aftenposten.

Uskarpt bilde av bygning med NAV-logo
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

Norge har verdensrekord i andel uføretrygdede. Vi har 310 000, eller 9,5 prosent av befolkningen, på uføretrygd. Omtrent dobbelt så mange kvinner som menn er uføretrygdet.

 

– Våre funn kan delvis forklare den store andelen eldre kvinner i Norge som mottar uføretrygd, sier professor Kjell Vaage, leder for Gruppe for trygdeøkonomi.

 

Sammen med Julian Vedeler Johnsen, Institutt for økonomi ved UiB, har Vaage gjennomført en studie som viser at når ektemannen går av med Avtalefestet pensjon (AFP), uføretrygder ca. 25 prosent flere av ektefellene seg enn hva tilfellet er for par der ingen av ektefellene har rett på AFP.

 

– Her kan vi bare spekulere i at ønsket om å tilbringe mer fritid sammen på eldre dager er en viktig årsak. For å finne ut mer om dette, må vi grave dypere, sier Vaage.

 

Vaage synes tendensen de har avdekket til ektefelle-trygding er urovekkende.

 

Les hele artikkelen i Aftenposten.