Hjem
Fattigdom, språk og media (POLAME)

Kontaktinformasjon

POLAME-Prosjektet Poverty, Language and Media: The Cases of Argentina, Brazil, Colombia and Mexico

Hovedinnhold

Institutt for fremmedspråk

Prosjektleder:
Associate Professor Ana B. Chiquito

Telefon:
+47 55 58 84 46
Mobil: +47 41219743

Prosjektadministrasjon:
Seniorkonsulent Fabiana Werthein
Telefon: +47 55583267

Besøksadresse:
HF-bygget (3. etasje, kontor 310)
Sydnesplassen 7
Telefon: +47 55582340

Postadresse:
Universitetet i Bergen
Institutt for framandspråk
POLAME-Prosjektet
Postboks 7805
5020 Bergen