Hjem

Institutt for fremmedspråk

Hovedinnhold

Områdebilde IF

Kontakt

55 58 23 40 / post@if.uib.no 

Besøk: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Post: Postboks 7805, 5020 BERGEN


Spørsmål om studium

studierettleiar@if.uib.no

Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag. Faga opnar dører til språket, litteraturen og kulturen i store delar av verda. Studentane reiser på utveksling til universitet på alle kontinent, og endar opp i mange ulike yrke. 

tildeling frå NFR
Åsta Haukås

Skal finne svar på kva som er god språkundervisning

Framandspråksdidaktikar Åsta Haukås har saman med kollegaer i Oslo fått 12 millionar frå Forskningsrådet til å forske på språklæring i Noreg, Frankrike og England. – Dette er eit utruleg viktig og spanande prosjekt, seier ho.
digitale gjesteforelesninger
Utsikt til Shanghai

Hva rører seg i dagens Kina

Seks fremragende internasjonale forskere vil dette semesteret ta pulsen på, og dele sin innsikt om utviklingen i dagens kinesiske samfunn.

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Christine Hamm og Birger Solheim

De gode underviserne

Christine Hamm og Birger Solheim har drevet systematisk utvikling av egen undervisningskvalitet over mange år. Nå har de fått statusen fremragende undervisere.

konnkurranse
Fargerike paraplyer henger fra trær

Troll i ord – japansk oversettelseskonkurranse

Bli med i en konkurranse om beste oversettelse fra japansk til norsk eller svensk, og vinn fine premier!

Internasjonal arbeidspraksis
Språkstudentar i arbeidspraksis

Praksis i utlandet for språkstudenter

Er du interessert i å få internasjonal arbeidspraksis, utvikle språkkunnskapene dine og samtidig ta studiepoeng ved UiB? Institutt for fremmedspråk tilbyr to spennende emner med praksisopphold i utlandet.

Kva forskar vi på? 

Forskarane våre arbeider med eit mangfald av tema – alt frå Shakespeare til klimaspråk, språkhaldningar i det moderne Latinamerika og møtet mellom skjønnlitteratur og naturvitskap. 

Forskargrupper      Forskingsprosjekt