Hjem

Institutt for fremmedspråk

Hovedinnhold

Områdebilde IF

Kontakt

55 58 23 40 / post@if.uib.no 

Besøk: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Post: Postboks 7805, 5020 BERGEN


Spørsmål om studium

studierettleiar@if.uib.no

Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag. Faga opnar dører til språket, litteraturen og kulturen i store delar av verda. Studentane reiser på utveksling til universitet på alle kontinent, og endar opp i mange ulike yrke. 

Humanistiske fag
Ingunn Lunde står i foran en glassdør. Hun ser smilende inn i kameraet.

Vi trenger humanister for å forstå verden bedre

Ingunn Lunde er professor i russisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen. Hun mener kunst og litteratur har en viktig plass i samfunnsdebatten

Forskargruppa Post-Truth-English-Teaching (POTENT)
Logo for forskergruppe

Lansering av prosjekt om KI og publisering i internasjonal antologi

Nyleg fekk forskargruppa POTENT (Post-Truth English Teaching) ved IF tildelt DEKOMP-midlar for å utvikle prosjektet «Utforskende undervisning med bruk av KI i språkfagene». Kunstig intelligens er eit høgaktuelt tema både i norsk skule og i høgare utdanning. Korleis skal vi lære vekk språk i ei tid...

Studiebarometeret
Japansk kalligrafi

Svært godt læringsmiljø på japansk

Resultatene fra Studiebarometeret 2023 er klare. Bachelorprogrammet i japansk utmerker seg med svært god studenttilfredshet, spesielt innenfor læringsmiljø.

Kurs i Caen
Ung kvinne med Caen by i bakgrunnen

Lærte mye fransk på kort tid

Karine Holthe Børstad forteller litt om sine erfaringer

Språktandem
Franske makroner

Praktiser fransken din med en innfødt

Grip muligheten til å forbedre franskkunnskapene dine med et språkpartnerskap. Alle studenter og ansatte ved UiB er velkommen til å bli med på språktandem

Kva forskar vi på? 

Forskarane våre arbeider med eit mangfald av tema – alt frå Shakespeare til klimaspråk, språkhaldningar i det moderne Latinamerika og møtet mellom skjønnlitteratur og naturvitskap. 

Forskargrupper      Forskingsprosjekt