Hjem

Institutt for fremmedspråk

Kontakt

55 58 23 40 / post@if.uib.no 

Besøk: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Post: Postboks 7805, 5020 BERGEN


Spørsmål om studium

studierettleiar@if.uib.no

Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag. Faga opnar dører til språket, litteraturen og kulturen i store delar av verda. Studentane reiser på utveksling til universitet på alle kontinent, og endar opp i mange ulike yrke. 

Lektorutdanningen

Trygg i klasserommet fra første dag

– Kombinasjonen av faglig fordypning og mange praksisperioder gjorde at jeg var trygg i klasserommet allerede som nyutdannet, sier Inger-Hanne Dale.

Institutt for fremmedspråk sikter mot SFU-søknad

Et 2-dagers seminar, som tok for seg flere ulike tema, ble avviklet på Solstrand Fjordhotell 26. og 27. april.

PhD-portrait

Analysing the Cameroonian Climate Discourse

”I wanted to do something relevant that could serve a purpose and reach people outside of the field of linguistics. I do not want to do linguistics just for the sake of it”.

utdanning

Fikk arbeidspraksis i Montreal

– Dette er en mulighet vi aldri ville latt gå fra oss. Solveig og Birgitte fikk både språktrening og relevant arbeidserfaring på utveksling i Montreal.

Kva forskar vi på? 

Forskarane våre arbeider med eit mangfald av tema – alt frå Shakespeare til klimaspråk, språkhaldningar i det moderne Latinamerika og møtet mellom skjønnlitteratur og naturvitskap. 

Forskargrupper      Forskingsprosjekt