Hjem

Institutt for fremmedspråk

Områdebilde IF

Kontakt

55 58 23 40 / post@if.uib.no 

Besøk: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Post: Postboks 7805, 5020 BERGEN


Spørsmål om studium

studierettleiar@if.uib.no

Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag. Faga opnar dører til språket, litteraturen og kulturen i store delar av verda. Studentane reiser på utveksling til universitet på alle kontinent, og endar opp i mange ulike yrke. 

PhD-portrett
Bjørn-Åge Blix i Kina

Fra UiB til Hongkong

Bjørn Åge Blix valgte å reise til Kina for å studere videre etter å ha fullført bachelorprogrammet i kinesisk ved UiB. Nå går han i gang med en PhD-grad ved Hongkong City University.

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Ingunn Lunde

Ingunn Lunde får status som Fremragende underviser

En av Ingunn Lundes fremtidsplaner er å etablere en egen formidlingsfestival for studenter. Nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.

Gjesteforelesning
Illustrasjon hentet fra Sasaki Takahiro sin bok.
okt 16

Fra wahon (和本) til moderne manga

Professor Sasaki Takahiro fra Keio Institute of Oriental Classics snakker om wahon (和本).

Interdisciplinary seminar on multlingualism
Picture of a multi-coloured balloon
okt 14

The 2019 MoMM seminar: Multilingualism. From languages to speaks, uses and people.

What is multilingualism, and who are multilinguals? How are multiple languages taught, spoken and used in different contexts? These and many other topics will be discussed at the seminar “Multilingualism. From languages to speaks, uses and people.”

Internasjonal arbeidspraksis
Språkstudentar i arbeidspraksis

Praksis i utlandet for språkstudenter

Er du interessert i å få internasjonal arbeidspraksis, utvikle språkkunnskapene dine og samtidig ta studiepoeng ved UiB? Institutt for fremmedspråk tilbyr to spennende emner med praksisopphold i utlandet.

Kva forskar vi på? 

Forskarane våre arbeider med eit mangfald av tema – alt frå Shakespeare til klimaspråk, språkhaldningar i det moderne Latinamerika og møtet mellom skjønnlitteratur og naturvitskap. 

Forskargrupper      Forskingsprosjekt