Hjem

Institutt for fremmedspråk

Områdebilde IF

Kontakt

55 58 23 40 / post@if.uib.no 

Besøk: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Post: Postboks 7805, 5020 BERGEN


Spørsmål om studium

studierettleiar@if.uib.no

Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag. Faga opnar dører til språket, litteraturen og kulturen i store delar av verda. Studentane reiser på utveksling til universitet på alle kontinent, og endar opp i mange ulike yrke. 

Skrivehjelp
Gruppa som har utvikla seminaret består av Wassim Rustom og Anne-Kate Ellingsen som skal halde seminaret, i tillegg til Birger Solheim som har erfaring frå Skrivesenteret og studiekonsulent Hanne Svanholm Misje

Skrivehjelp til masterstudentar

Institutt for framandspråk skal for første gang arrangere skriveseminar for sine masterstudentar. Seminaret vil finne stad 30. og 31. august, og er eit tilbod til masterstudentar som startar skrivinga av masteroppgåva dette semesteret.

Lektorutdanningen
Bilde av lektor Inger-Hanne

Trygg i klasserommet fra første dag

– Kombinasjonen av faglig fordypning og mange praksisperioder gjorde at jeg var trygg i klasserommet allerede som nyutdannet, sier Inger-Hanne Dale.

Seminardeltagere foran hotellet

Institutt for fremmedspråk sikter mot SFU-søknad

Et 2-dagers seminar, som tok for seg flere ulike tema, ble avviklet på Solstrand Fjordhotell 26. og 27. april.

PhD-portrait
Francis Badiang Oloko in his office at UiB

Analysing the Cameroonian Climate Discourse

”I wanted to do something relevant that could serve a purpose and reach people outside of the field of linguistics. I do not want to do linguistics just for the sake of it”.

Metacognition in Language Learning and Teahing

Bokpresentasjon

En presentasjon av boken: "Metacognition in Language Learning and Teaching" redigert av Åsta Haukås, Camilla Bjørke og Magne Dypedal, ble holdt fredag 24. august.

Kva forskar vi på? 

Forskarane våre arbeider med eit mangfald av tema – alt frå Shakespeare til klimaspråk, språkhaldningar i det moderne Latinamerika og møtet mellom skjønnlitteratur og naturvitskap. 

Forskargrupper      Forskingsprosjekt