Hjem
Bergen tektonikk og termokronologi

Om oss

Tektonikk og termokronologi - vi er en uoffisiell forskergruppe innenfor Geodynamics gruppen. Vår forskning omfatter platetektoniske prosesser, termo-/ geokronologiske metoder, strukturgeologi, sammenkoblede orogener / kontinentalmarginale- systemer, og historien av det gamle superkontinentet Gondwana.

Hovedinnhold

Vi er interessert i å bidra til fundamentale problemstillinger innenfor tektonikk og strukturgeologi ved hjelp av termokronologiske metoder. Vi fokuserer blant annet på undersøkelser om ekshumeringshistorien av passive kontinentalmarginer som blir reaktivert langs tidligere fjellkjeder.