Home
Bergen Tectonics and Thermochronology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om oss

Tektonikk og termokronologi - vi er en uoffisiell forskergruppe innenfor Geodynamics gruppen. Vår forskning omfatter platetektoniske prosesser, termo-/ geokronologiske metoder, strukturgeologi, sammenkoblede orogener / kontinentalmarginale- systemer, og historien av det gamle superkontinentet Gondwana.

Vi er interessert i å bidra til fundamentale problemstillinger innenfor tektonikk og strukturgeologi ved hjelp av termokronologiske metoder. Vi fokuserer blant annet på undersøkelser om ekshumeringshistorien av passive kontinentalmarginer som blir reaktivert langs tidligere fjellkjeder.