Hjem
WAIT-prosjektet

Etnografiske og teoretiske tilnærminger

Prosjektet fokuserer både på erfaringsnære etnografiske feltstudier og teoretiske tilnærminger.

Hovedinnhold

Etnografiske feltstudier (WP1)

Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer:

  • Oslo, Norge – Marry-Anne Karlsen
  • Stockholm, Sverige – Shahram Khosravi
  • Marseille, Frankrike – Christine M. Jacobsen
  • Hamburg, Tyskland - Kari Anne K. Drangsland

Studienes hovedfelt inkluderer mottakssentre for asylsøkere, frivillige helseklinikker, og frivillige organisasjoner (NGOs) og migrantnettverk. Disse tre byene har blitt valgt for komparativ analyse basert på tre hovedgrunner:

  1. Byene er lokalisert i land med forskjellige, men sammenliknbare migrasjonshistorier, og vil være godt egnet til å opplyse om de ulike måtene temporaliteter rundt migrasjon er knyttet sammen med enkeltstående migrasjonshistorier og velferdsstatens juridiske og sosioøkonomiske ordninger.
  2. Mens den nordiske velferdsstatmodellen skaper viktige felleskap mellom Stockholm og Oslo (dog det er også nevneverdige forskjeller her), så står Marseille som en kontrast til velferdsstatens ordninger, samt historisk kontekst og dagens migrasjonsdynamikker.
  3. Forskerne har allerede erfaring fra og etablert tilgang til disse feltstedene, noen som er essensielt med tanke på hvor vanskelig det er å få tilgang til steder der irregulær migrasjon kan bli utforsket.

Teoretiske tilnærminger (WP2)

Prosjektets forskere vil også utforske tre målrettede teoretiske oppgaver for i større grad å kunne analysere de kulturelle forutsetningene for endring i migrasjonsmønstre og migrasjonskontroll. Disse analysene vil kunne spisse, og utvikle nye, tilnærminger til migrasjon og temporalitet, og samtidig øke vår forståelse av dimensjonene rundt waitinghood, da spesielt knyttet opp mot til makt, erfaring og motstand. Særlig vil det være fokus på kulturelle forutsetninger og deres normative og etiske dimensjoner.

De tre teoretiske oppgavene innebærer å:

  • Utforske tempoene knyttet til irregulær migrasjon – Thomas Hylland Eriksen
  • Utvide eksisterende teoretiseringer rundt fremtid, håp og mislykkethet – Randi Gressgård
  • Analysere de normative og etiske dimensjonene ved temporalitet i migrasjonshåndtering – Odin Lysaker