Hjem
WAIT-prosjektet
Konferanse

WAITs midtveiskonferanse

Forskerne og nettverkspartnere i WAIT-prosjektet møttes i Athen for midtveiskonferanse.

Utsiktsbilde Akropolis
Konferansen ble holdt på det Norske Institutt i Athen, rett ved foten av Akropolis
Foto/ill.:
Erik Nordnes Einum

Hovedinnhold

Kjerneforskerne, nettverkspartnere og tilknyttede forskere i WAIT-prosjektet inviterte til konferanse i Athen. Her ble det blant annet diskutert og reflektert omkring temaene som har dukket opp underveis i prosjektet. Hovedformålet var å jobbe mot en felles bok, som er planlagt å bli publisert mot slutten av prosjektet (2020). Mer spesifikt, ble fokuset lagt på å jobbe sammen om de analystiske begrepene som prosjektet benytter, som "venting" og "tid" i irregulær migrasjon. Mye av det som ble diskutert kommer i etterkant av forskernes feltarbeid som ble gjort i høsten 2017 og deler av våren 2018. 

-Being able to reflect and work on the material from my fieldwork, has really helped me to better understand the concepts we work with – Christine M. Jacobsen.

Teamet
Forskerne kommer fra en rekke ulike displiner og ulike steder i verden: Christine M. Jacobsen (Norge), Sarah Willen (USA), Halvar Kjærre (Norge), Kari Anne K. Drangsland (Norge), Randi Gressgård (Norge), Nicholas De Genova (USA), Marry-Anne Karlsen (Norge), Thomas Hylland Eriksen (Norge), B Camminga (Sør-Afrika), Katerina Rozakou (Hellas), Shahram Khosravi (Sverige), Odin Lysaker (Norge), Sandrine Musso (Frankrike), Karl Harald Søvig (Norge) and Olga Lafazani (Hellas). Over tre lange dager, presenterte forskerne egne papers for å invitere til diskusjon og kritisk refleksjon om venting og migrasjonsprosessen. Forskerne representerer også et bredt utvalg av fagdisipliner, som jus, folkehelse, sosial og medisinsk antropologi, migrasjonsstudier, geografi, filosofi og interseksjonell forskning. 

Diskusjon og refleksjon
Underveis ble det stilt flere viktige og sentrale spørsmål i forhold til ulike former for migrasjon og personer som LHBTI flyktninger på det afrikanske kontinentet, klimaflyktinger og spesielt irregularisering av migranter. Likhetene og forskjellene i materiale som ble tatt opp og diskutert skal hjelpe WAIT-gruppen til å utvikle et solid grunnlag for å konseptualisere og forstå tematikken og begrepene som de prøver å å beskrive samt kritisere. 

Selv om det er ulike forståelser av begrepene som forskerne arbeider med, er alle enige om at de burde jobbe omkring de samme begrepene. Mangfoldet i erfaringer, fra ulike disipliner og steder i verden, er det som styrker og beriker den kunnskapen som skal formidles. WAIT-konferansen åpnet for en kritisk og nødvendig samhandling med hverandres arbeid. Å diskutere og utfolde de ulike erfaringene fra både feltarbeid og kunnskap kan være utfordrende. Samtidig er alle sammen dedikert til å jobbe sammen mot et felles verk, boken, som skal publiseres mot slutten av prosjektet. Mye av erfaringene hentes fra etnografiske feltarbeid i ulike deler av Europa, men også fra Afrika, Israel og USA.

Utfordringer og fremtiden
Som nevnt, er begrepene "tid" og "venting" blant de som er gjennomgående for alle forskernes paper, enten implisitt eller eksplisitt. Mangfoldet i måtene tid og venting gjennomsyrer sosialt liv, maktstrukturer, naturlig tid (geologisk og biologisk), er viktig for å forstå politisk styring og kontroll av irregulær migrasjon. En lokal forsker fra Katerina Rozakou har blant annet forsket på forholder mellom grensekryssere og politibetjente på ulike steder den greske statsgrensen, og hvorda det blir en "struggle for time". Også Nicholas De Genova tar opp samme tematikk, og beskriver hvordan "grenseregimer" og kontroll påvirker, spesielt, [produksjonen av] irregulære migranter:

"Irregularized and detained migrants across the world live in prison-like conditions, 'doin’ hard time'”.

I fremtiden vil verdenssamfunnet også se en økning i antall klimaflyktinger. Dette var et tema som Odin Lysaker tok opp, hvor klimaflyktninger per definisjon ikke har en juridisk, legitim status. Etterhvert som klimaforandringene vil føre til tvangsmigrasjon, følger det en rekke juridiske, sosiale, politiske og etiske utfordringer. Lysaker sier at det er nødvendig å

"...shed light on different dynamics between time, irregular migration, and climate change through the lens of climate refugees. It is highly important, while taking the diverse temporalities of climate refugees into consideration, that we to a greater extent than today find geological, legal, and existential ways that both humans and nonhumans can cohabit a shared earth.

Videre ble det også diskutert hvordan forskerne kan skrive på en måte, slik at den viktige kunnskapen som de sitter med, kan kommuniseres til ikke-akademisk publikum. Arbeidet med å få satt sammen en bok fortsetter utover året, ettehvert som forskerne fortsetter å analysere og bearbeide materiale fra sine feltarbeid og videre sammarbeid. Sluttresultatet vil utvilsomt bidra til et nyansert, viktig og solid teoretisk og empirisk rammeverk for å forstå venting, tid og migrasjon.