Hjem
WAIT-prosjektet
Forsker i fokus

Gjesteforsker Knut Graw

Knut Graw, professor ved Universitetet i Leuven, Belgia, har vært gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning denne våren.

Hovedinnhold

Denne våren (2019) har SKOK hatt gleden av å ha Knut Graw som gjesteforsker. Med det pågående WAIT-prosjektet og Graws erfaring innenfor migrasjonsforskning har oppholdet bydd på gode dialoger og samarbeid.  

Divinering og migrasjon

Knut Graws forskning omhandlet opprinnelig divineringspraksiser ('divination practices' - en måte å forutse fremtiden på) i Senegal. Under feltarbeidet hans innså han at divineringspraksis også var tett knyttet til migrasjon. Mange personer i landsbyen han var i begynte å reise fra hjemstedet sitt, og folk snakket i stor grad om å reise, eller om personer de kjente som hadde migrert og bodde langt vekke.

Graw har argumentert at en migrasjonsprosess starter lenge før man faktisk drar fra hjemlandet eller krysser nasjonale grenser. Forestillinger om migrasjon påvirker sosialt liv også i forkant av selve prosessen, mener han. Mens mange migrasjonsstudier har fokusert på innvandring og hva som skjer etter en persons ankomst i et nytt land (som oftest i "Vesten"), har Graw fokusert mer på lokale forhold i hjemlandet før personer migrerer. En slik tilnærming trekker spesielt frem forestillinger, forventninger og motivasjoner som driver ønsket om å migrere fram. Ifølge Graw har en slik tilnærming åpnet for at han kommer i dialog med menneskers håp, drømmer, livsprosjekter.

Forskningen til Graw fokuserer på migrasjon under de lokale forholdene i Senegal, hvor ønsket om migrasjon skapes og forestilles i en kompleks relasjon mellom det globale, lokale og fremtiden. For Graw innebærer en slik tilnærmingsmetode at en fremhever den subjektive opplevelsen av migrasjon, og trangen til å "komme seg videre", mot fremtiden. Migrasjon kan aldri forstås som et resultat av en rekke hendelser alene, men også hvordan ideer og uttrykk om fremtiden former opplevelsen av nåtiden. 

Møtet mellom mennesker

En av de viktigste temaene Graw trekker frem er det 'dialogiske møtet' (the dialogical encounter'). Det dialogiske møtet fremhever blant annet samtalen og samspillet mellom forsker og samtalepartnere.

Å anerkjenne en annen persons motivasjoner og behov, er et viktig steg for å faktisk bli kjent med dem

Menneskene som sosialantropologer møter i felt er ekte mennesker: det er et mellom-menneskelig forhold; et dialogisk møte hvor det er viktig å anerkjenne personene man arbeider sammen med. Kunnskapen som kommer ut av slike møter er uvurderlig, og ekte, blant annet fordi det fremhever det menneskelige, og det vi har til felles, vektlegger Graw.  

Graw er også en av redaktørene av boken  The Global Horizon: Expectations of Migration in Africa and The Middle East (2012) hvor hovedargumentet er hvordan forståelsen av lokale forhold er sentrale for å kunne forstå migrasjonsprosessen, og han setter sammen både de subjektive og kollektive erfaringene for å skape et nyansert og annerledes perspektiv på migrasjon.