Hjem
Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Nukleærmedisin nettforelesninger (Arkiv)

Jeg var tidlige ute med å legge ut hovedforelesning i nukleærmedisin allerede i 2006. Her er 3 presentasjoner fra denne tiden som illustrerer hvordan nukleærmedisin har utviklet seg. Mine aktuelle presentasjonene fins i hovedmenyen under "Undervisning" (se også lenken nederst på siden).

Neste

Multimodal Imaging 2008

Min billeddiagnostiske trosbekjennelse fra 2008. Teknologien har utviklet seg siden, men tankene i presentasjonen er fortsatt like aktuelle per i dag.
Produsent:
Martin Biermann, UiB
1/3

Positronemisjonstomografi (2006)

Positronemisjonstomografi. Presentasjon ved åpning av PET-senterert ved Oslo Universitetssykehus i 2006.
Produsent:
Martin Biermann, UiB
2/3

Oppfølgning av thyreoideacancer (2006)

Min første online-forelesning om thyreoideacancer fra 2007. Den inneholder en rekke interessante kasus som fortsatt er aktuelle.
Produsent:
Martin Biermann, UiB
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Fordragene som er oppført her er mest av historisk interesse - mye har endret seg i nukleærmedisin siden. Mine nyeste forelesninger og presentasjoner fins under "Undervisning".

Forelesningene var opprinnelig i et mer interaktivt format, men siden Makromedia/Adobe Flash™ ikke lengre er støttet, måtte jeg overføre dem til rent videoformat.