Hjem
Radiologi og nukleærmedisin ved UiB
e-læring i nukleærmedisin

e-læring i nukleærmedisin

Undervisning i nukleærmedisin i medisinstudiet satser fullt på moderne e-læringsmidler. Alle studenter skal lære å navigere en PET/CT undersøkelse i løpet av studiet sitt. Ikke nødvendigvis fordi nukleærmedisin er så viktig for en primærlege, men fordi PET/CT er en utmerket metode for å lære seg CT. Det skulle alle nyutdannede leger beherske! - Kun noen få vil velge spesialistutdanning i nukleærmedisin. Den forutsetter autorisasjon som lege og tar en samlet tjenestetid på i minst 6 1/2 år. Tjeneste tas på godkjente utdanningsvirksomheter etter en individuell utdanningsplan, f. eks. ved Haukeland universitetssjukehus. Mens utdanning av medisinstudenter er primært ansvarsområde til universitetene, er utdanning av legespesialister underlagt de regionale helseforetakene med Helsedirektoratet som styrende myndighet.

e-læring i medisinstudentundervisning

Produsent:
Martin Biermann, UiB

Hovedinnhold

Nye læringsmidler for nukleærmedisin

Nukleærmedisin ved Klinisk institutt I utvikler nye læremidler for nukleærmedisin og evaluerer dem sammen med Institutt for pedagogikk, både i medisinstudiet og i spesialistutdanning.

Kurs i Klinisk Nukleærmedisin (NM3) i Bergen i 2016 var et av de første hybride kursene i spesialistutdanning, der plenumsforelesningene ble supplert av elektroniske læremidler [3].

Ved innføring av den nye studieplanen i Bergen "Medisin 2015" utviklet vi elektroniske læringsmidler i nukleærmedisin for utdanning av medisinstudenter i universitet sitt e-læringssystem, https://mitt.uib.no. Denne innsatsen ble belønnet med fakultetets studiekvalitetspris 2017, prisen "Beste Forelser" fra avgangskullet i desember 2019 og Undervisningspris til Klinisk institutt I 2021.

Fra kunnskapsreproduksjon til formidling av praktiske ferdigheter

I 2017 bidro vi til piloten til nytt praktisk eksamen (objektiv strukturert klinisk eksamen, OSKE) med en egen bildediagnostisk stasjon der studentene viste frem og tolket en PET/CT-undersøkelse hos et kasus med lungecancer med diagnostisk nukleærmedisin-programvare. For å forberede studentene laget vi egne e-læringsoppgaver på Universitet i Bergen sitt e-læringssystem, https://mitt.uib.no. Etter suksess med OSKE-piloten deltok vi i den første OSKE etter 3. studieår i juni 2018. Vi innførte lignende praktiske øvelser i nukleærmedisinundervisning i 10. semester og evaluerte den nyeste undervisningen vår med vårt tidligere opplegg under den gamle studieplanen [2]. I april 2020 lanserte vi en ny klient-server-platform for visning av PET/CT undersøkelser innenfor universitetsnettverket slik at studenten kan fortsette med sin praktiske utdanning selv mens de ikke har adgang til undervisningslokalene i følge pandemien [1] - se screencast og presentasjon.

Elektroniske læremidler i spesialistutdanning

I høst 2019 lanserte nytt e-kurs NM5 - Onkologisk diagnostikk (kreftmedisin) for spesialister i nukleærmedisin, som landets første elektroniske spesialistkurs, på vårt e-læringssystem https://nukit.ihelse.net/moodle. Nettforelesning "e-læring i nukleærmedisin" og vår siste originalarbeid fra 2024 [4] forklarer intensjonen og bakgrunnen.

Elektroniske læremidler i etterutdanning for spesialister

I april 2020 startet vi første e-kurs "ePSMA" on PSMA-PET for cancer prostatae for etterutdanning av spesialister. Kurset bruker samme e-læringsplatform og de samme e-læringsmidlene som kursene for leger i spesialisering NM4 og NM5. På denne måten skal spesialistene settes i stand til å selv lage lignende moduler for utdanning for leger i spesialisiering ved fremtidige kurs. Det er nå laget til sammen 4 etterutdanningskurs, som alle er godkjente av den Norske legeforeningen. I 2022 har studentene ved Universitet i Bergen tilgang til etterutdanningskursene i form av "digitale miniemner" EEMED301 og EEMED302, de eneste av sitt slag ved Universitet i Bergen.

Referanser

  1. Biermann, Martin; Kanoun, Salim; Davidsen, Trond; Gray, Robert Jr. 2020. An open source Solution for “hands-on” teaching of PET/CT to medical students under the COVID-19 pandemic. Nuklearmedizin (ePuB) DOI 10.1055/s-00034924
  2. Gulati, Ankush; Schwarzlmüller, Thomas; du Plessis, Elsa; Softeland, Eirik; Gray Jr, Robert; Biermann, Martin. 2019. Evaluation of a new e-learning framework for teaching nuclear medicine and radiology to undergraduate medical students. Acta radiologica open. 8: 1-6. doi: 10.1177/2058460119860231
  3. Haslerud, Torjan Magne; Tulipan, Andreas Julius; Gray Jr, Robert; Biermann, Martin. 2017. E-learning for medical imaging specialists: introducing blended learning in a nuclear medicine specialist course. Acta radiologica open. 6: 1-5. Publisert 2017-07-25. doi: 10.1177/2058460117720858
  4. Tulipan, Andreas; Gulati, Ankush; Haslerud, Torjan; Gray, Robert Jr.; Biermann, Martin. 2024. Rebooting nuclear medicine specialist education under the COVID-19 pandemic: From plenary lectures to active e-learning. Clin Physiol Funct Imaging (ePub); doi: 10.1111/cpf.12875