Hjem
Radiologi og nukleærmedisin ved UiB

Spesialistutdanning i nukleærmedisin

Spesialistutdanning i nukleærmedisin forutsetter autorisasjon som lege og tar en samlet tjenestetid på i minst 6 1/2 år. Tjeneste tas på godkjente utdanningsvirksomheter etter en individuell utdanningsplan, f. eks. ved Haukeland universitetssjukehus. Mens utdanning av medisinstudenter er primært ansvarsområde til universitetene, er utdanning av legespesialister underlagt de regionale helseforetakene med Helsedirektoratet som styrende myndighet.

Nettforelesning: Elektronisk læring i nukleærmedisin
Foto/ill.:
Martin Biermann, UiB

Nye læringsmidler for nukleærmedisin

Nukleærmedisin ved Klinisk institutt I utvikler nye læremidler for nukleærmedisin og evaluerer dem sammen med Institutt for pedagogikk, både i medisinstudiet og i spesialistutdanning.

Kurs i Klinisk Nukleærmedisin (NM3) i Bergen i 2016 var et av de aller første hybride kurs i spesialistutdanning, der plenumsforelesningene ble supplert av elektroniske læremidler [1].

Ved innføring av den nye studieplanen i Bergen "Medisin 2015" har vi utviklet elektroniske læringsmidler i nukleærmedisin for utdanning av medisinstudenter i universitet sitt e-læringssystem, https://mitt.uib.no. Denne innsatsen ble belønnet med fakultetets studiekvalitetspris 2017.

Fra kunnskapsreproduksjon til formidling av praktiske ferdigheter

I 2017 bidro vi til piloten til nytt praktisk eksamen (objektiv strukturert klinisk eksamen, OSKE) med en egen bildediagnostisk stasjon der studentene måtte vise frem og tolke en PET/CT-undersøkelse hos et kasus med lungecancer med diagnostisk nukleærmedisin-programvare. For å forberede studentene laget vi egne e-læringsoppgaver på Universitet i Bergen sitt e-læringssystem, https://mitt.uib.no. Etter suksess med OSKE-piloten deltok vi i den første OSKE etter 3. studieår i juni 2018. Vi innførte lignende praktiske øvelser i nukleærmedisinundervisning i 10. semester og evaluerte den nyeste undervisningen vår med vårt tidligere opplegg under den gamle studieplanen [2].

Elektroniske læremidler i spesialistutdanning

I høst 2019 lanseres nytt e-kurs NM5 - Onkologisk diagnostikk (kreftmedisin) for spesialister i nukleærmedisin, som landets første elektroniske spesialistkurs, på vårt e-læringssystem https://nukit.ihelse.net/moodle.

Nettforelesning "e-læring i nukleærmedisin" forklarer intensjonen og bakgrunnen.

Referanser

  1. Gulati, Ankush; Schwarzlmüller, Thomas; du Plessis, Elsa; Softeland, Eirik; Gray Jr, Robert; Biermann, Martin. 2019. Evaluation of a new e-learning framework for teaching nuclear medicine and radiology to undergraduate medical students. Acta radiologica open. 8: 1-6. doi: 10.1177/2058460119860231
  2. Haslerud, Torjan Magne; Tulipan, Andreas Julius; Gray Jr, Robert; Biermann, Martin. 2017. E-learning for medical imaging specialists: introducing blended learning in a nuclear medicine specialist course. Acta radiologica open. 6: 1-5. Publisert 2017-07-25. doi: 10.1177/2058460117720858