Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#RealfagUiB

Hva er realfag?

Realfag er en samlebetegnelse på naturvitenskapelige fag. Les mer om hva realfag er, og hvilke studier som tilbys på UiB.

Realfag og teknologi på UiB

UiB tilbyr mange ulike studier innen realfag og teknologi
Produsent:
Try

Hovedinnhold

Hvorfor velge en realfaglig utdanning?

Å velge en utdanning innenfor realfag er smart, fordi det vil alltid være behov for realister. Teknologi og realkompetanse er viktig for dagens utfordringer og morgendagens løsninger. For å utarbeide nyskapninger og innovative løsninger trenger man mennesker med kunnskap innen realfag. Er du en av de som er interessert i hvordan verden og omgivelsene rundt oss fungerer? Og har lyst til å komme opp med gode ideer som løser problemene man står ovenfor i dag? Enten du har lyst til å utvikle ny teknologi, medisin eller energi – da kan realfag være noe for deg.

Med realfagkompetanse får man en bred og allsidig kompetanse – og vil stille sterkt i dagens arbeidsmarked. Uten fremtidens realister vil det være vanskelig å løse utfordringene man står overfor. Mulighetene for hva du kan bli med en realfagsutdanning er mange.

To studenter, en jente og en gutt smiler mens de ser på en medstudent. De hviler hendene på en pensumbok og er i en gruppesamarbeidssituasjon

Studerer du realfag blir du ettertraktet i arbeidslivet. Visste du at 9 av 10 av våre studenter får jobb etter studiene, og mange til og med før de er ferdig å studere.

Foto/ill.:
Jin Sigve Mæland

Er realfag vanskelig?

Realfag er ikke vanskelig, men det krever en god arbeidsinnsats – i likhet med andre studier. Det er mange som har av oppfatning at realfag kun består av teori, formler og tall, men i realiteten jobber man mye praktisk, og med ulike metoder for å finne nye løsninger. På Universitetet i Bergen får man tett og god oppfølging av undervisere og andre medstudenter.

Ønsker du å lese mer om hvordan det er å studere realfag?

Hva kan man bli med realfag?

Med en realfagsutdanning har man mange spennende jobbmuligheter. På UiB tilbyr vi 22 ulike studieløp og utdanninger innenfor realfag, og hvilket yrke man ender opp med avhenger selvsagt av hvilken retning innenfor realfag man velger. Realfag omfavner alt fra havbunnen og ut til verdensrommet. Kort fortalt kan man jobbe med alt fra energi og miljø til helse og mennesker.

Realfag er en samlebetegnelse på naturvitenskapelige fag. På bildet ser vi fiskehelsestudenter i team fisk som vant en tur til garveriet på Voss etter å ha løst en #RealUtfordring

Er du opptatt av jobbsikkerhet når du skal velge studie, er realfag et smart valg. Du kan jobbe innen de fleste bransjer med realfag i bunn.

Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes, UiB

Se hvordan studentene løste #RealUtfordring fra BIR.

Studieretninger innenfor realfag

UiB tilbyr en rekke utdannelser innen realfag og teknologi som du kan søke opptak til via Samordna opptak. Bli bedre kjent med hvilke realfagsretninger UiB tilbyr, og hvilke yrker som finnes innenfor de ulike retningene.

Matematikk

Moderne teknologi er utenkelig uten matematikk, og kunnskap om matematikk er en forutsetning for å kunne ta avgjørelser om nesten alle forhold i det moderne samfunnet. UiB tilbyr 3-årige bachelorprogrammer i ren matematikk, anvendt matematikk og statistikk og data science og et femårig profesjonsstudie i aktuar og dataanalyse.

Matematikere trengs i mange ulike sektorer som f.eks. bank og finans, forsikringsselskap, fornybar energi, olje- og gass, medisin og forskning.

Fysikk

Fysikk er omfavner mye - fra det indre i atomkjernene til de fjerneste galaksene. Fysikk forklarer naturfenomen og danner grunnlaget for nesten all ny teknologi som skaper fremtiden vår. UiB tilbyr en 3-årig bachelor i fysikk, med mulighet for ulike masterspesialiseringer etter endt bachelorgrad.

Fysikere får en allsidig utdanning og vanlige arbeidsplasser er blant annet IT-bedrifter, helsesektoren, energiindustri og teknologibedrifter.

Biologi

Biologi er læren om alt som lever, og tar for seg prosesser, mangfold og sammenhenger i naturen. Biologistudiet passer for alle, så lenge du er nysgjerrig på verden og livet og liker en blanding av teori og praksis. UiB tilbyr en 3-årig bachelor i biologi, med mulighet for ulike masterspesialiseringer etter endt bachelorgrad.

Biologer jobber i mange ulike yrker og bransjer, blant annet innen havbruks- og sjømatindustrien, offentlig sektor, helsesektoren, ulike konsulentfirma og i undervisning.

Molekylærbiologi

Molekylærbiologi blir brukt i stadig flere områder i samfunnet, og teknologien er avansert og utvikler seg raskt. Molekylærbiologi innebærer en del tid på laboratoriet. Du lærer å omsette teoretisk kunnskap til praksis og får en bred kunnskap om den molekylære oppbyggingen, kjemien og fysikken til biologiske makromolekyl som DNA og protein. UiB tilbyr en 3-årig bachelor i molekylærbiologi, med mulighet for mastergrad i molekylærbiologi eller biokjemi etter endt bachelorgrad.

Molekylærbiologer jobber blant annet innen bioteknologi, farmasøytisk industri, matforskning, marinindustri, kosmetisk industri og offentlig forvaltning.

Kjemi

Kjemi er læren om stoffene som alle ting er bygd opp av, om strukturen til disse stoffene, egenskapene deres og hvor de finnes. Gjennom kjemien kan vi forstå den fysiske verden. Med en utdanning innen kjemi får du god forståelse av teknologi, lærer å utføre eksperiment og analysere resultat. Du får også kunnskap innen nærliggende fag som fysikk, matematikk og molekylærbiologi. UiB tilbyr en 3-årig bachelor i kjemi, med mulighet for mastergrad etter endt bachelorgrad.

Kjemikere jobber mange ulike plasser, blant annet i laboratorier i industrien, helsesektoren, fornybar energi, metallindustri og næringsmiddel.

Geovitenskap

Du får kunnskap om den geologiske og geofysiske oppbyggingen av jordkloden, og lærer å bruke kjemiske, fysiske og geologiske prosesser til å forklare hvordan jorda har utviklet se gjennom millidarder av år, og hvordan den endrer seg i dag. Du lærer om samfunnsaktuelle problemstillinger innen geologi, geofysikk, geokjemi, geobiologi, klima, miljø og marin- og polar forskning. UiB tilbyr en 3-årig bachelorgrad i geovitenskap, med to ulike studieretninger: geologi og geofysikk, med mulighet for ulike masterspesialiseringer etter endt bachelorgrad.

Med utdanning innen geovitenskap kan du blant annet jobbe med utvikling av veinett, jernbane og tunneler, ras- og skredfare, karbonlagring, bærekraftige energikilder, klimaendringer, jordskjelv og vulkanutbrudd og bærekraftig bruk av grunnvann.

Vær, hav og klimafysikk

Vær, vind og hav påvirker livet på jorda, og kunnskap om klima er grunnleggende viktig for fremtiden. På dette studiet bruker man matematikk og fysikk til å forstå naturen. Dette, sammen med målinger, teori og eksperimentering, gjør oss i stand til å forklare og varsle vær og klima. UiB tilbyr en treårig bachelor i vær, hav og klimafysikk, med mulighet for ulike masterspesialiseringer etter endt bachelorgrad.

Med denne utdannelsen har du både realfagskunnskapen og en spesialisering innen vær-, hav- og klimafysikk. Til sammen har du da en bakgrunn næringslivet trenger når de skal planlegge med hensyn til klima, atmosfære og hav. Mulige arbeidsgivere er blant annet BKK, Equinor, Meterologisk institutt, StormGeo og statsforvaltningen.

Informatikk

Informatikk er vitenskapen bak enhver programvare - fra enkelte dataprogram, mobilapper og spill, til store IT-systemer, databaser og nettportaler. Informatikere trengs i alle faser av utvikling av slik programvare: problemstilling, problemløsning, design, utvikling og programmering. Ved UiB har vi fire ulike 3-årige bachelorprogram innen informatikk: bachelorprogram i  informatikk-matematikk-økonomi, bachelorprogram i datasikkerhet, bachelorprogram i datateknologi og bachelorprogram i bioinformatikk. Etter endt bachelorgrad er det mulig å ta en mastergrad innen ulike spesialiseringer i informaikk.

UiB tilbyr også sivilingeniørstudiet i data science. Sivilingeniørstudiet i data science gir deg realfaglig kompetanse som er svært etterspurt i en verden som i økende grad blir formet av store mengder data. I løpet av det femårige studieløpet vil du få teste kunnskapene dine gjennom praksisplass hos en bedrift. 

Med en utdanning i informatikk kan du arbeide i mange ulike sektorer, blant annet medisin, finans, romforskning, oljeindustri og underholdning, i tillegg til rene IT-jobber.

Fiskehelse - akvamedisin

Med en utdannelse i fiskehelse blir du veterinær for fisken, såkalt fiskehelsebiolog. Det er en lovbeskyttet tittel som gir samme rettigheter som veterinærer til å behandle sykdom i havbruksnæringen. Som fiskehelsebiolog vil du gjennom forståelsen av biologien til akvakultur organismer, mikro- og makroparasitter og hvordan immunsystemet til fisken fungerer, ha kunnskap som er veldig viktig for å ha en bærekraftig oppdrettsnæring i fremtiden. UiB tilbyr et femårig profesjonsstudie i fiskehelse - akvamedisin.

Som fiskehelsebiolog kan du blant annet jobbe i fiskehelsetjenesten og havbruksnæringen, i farmasøytisk industri, innen diagnostikk og i Mattilsynet.

Lektor innen realfag

Lektorprogrammet gir deg det du trenger for å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller i videregående skole. Gjennom studiet vil du få solid kompetanse i de to fagene du ønsker å undervise i. Du får vitenskapsbasert kunnskap om hva som gir god læring og god undervisning, og du får erfaring med å undervise i praksis. UiB tilbyr en femårig integrert master.

Med en lektorutdannelse kvalifiserer du til å undervise som lektor i ungdomsskole eller videregående skole. En del lektorer jobber også i annen offentlig eller privat virksomhet der kombinasjonen av formidlingskompetanse og faglig kompetanse er attraktiv.

Medisinsk teknologi

Gjennom studiet medisinsk teknologi blir du sivilingeniør. Studiet handler om ny og avansert teknologi for bruk innen diagnose og behandling. Helsesektoren bruker svært avansert utstyr og den teknologiske utviklingen gjør store fremskritt. Det er derfor et stort behov for høyt utdannende personer som kan jobbe i tverrfaglige team, bruke utstyret og drive teknologisk utvikling. Studiet gir deg også kunnskap om økonomi, innovasjon og teknologiledelse. UiB tilbyr et femårig integrert masterprogram (sivilingeniør) i medisinsk teknologi.

Kompetansen du får i denne utdannelsen er kompetanse som helsesektoren og famasøytisk industri har et stort behov for. Du kan blant annet jobbe innen helsesektoren, famasøytisk industri og annen teknologisk industri. I tillegg til forretningsutvikling og entreprenørskap.

Havbruk

Norge er på vei mot et grønt skifte og trenger en ny næring innen fornybare ressurser. Med en av verdens lengste kystlinjer og allerede høy teknologisk kompetanse har Norge et stort konkurransefortrinn innen havbruk på verdensbasis. Sentralt i studiet står biologien til artene i havbruk. Du får et helhetlig perspektiv med innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. Studiet gir deg også kunnskap om økonomi, innovasjon og teknologiledelse. Med denne utdannelsen blir du sivilingeniør i havbruk. UiB tilbyr et femårig integrert masterprogram (sivilingeniør) i havbruk.

Du kan blant annet jobbe i oppdrett, fôr, finansiering, forsikring og utstyr. I tillegg til forretningsutvikling og entreprenørskap.

Havteknologi

På det dette studiet lærer du å forstå havteknologi og å videreutvikle havteknologi i fremtiden i sammenheng med teknologi og samfunnsbehov. Du kan fordype deg i enten marine målesystem eller marine installasjoner. Studiet baserer seg på anvendt fysikk og teknologi, det vil si at en bruker vitenskap til å løse praktiske problemer. Studiet gir deg også kunnskap om økonomi, innovasjon og teknologiledelse. UiB tilbyr et femårig integrert masterprogram (sivilingeniør) i havteknologi.

Med en sivilingeniørgrad i havteknologi kan du blant annet i jobbe i teknologiselskap som utvikler og lager marine sensorer og marine observasjonsplattformer, subsea-selskap, fiskeindustri og havbruksnæringen. I tillegg til forretningsutvikling og entreprenørskap.

Energi

Verden står ovenfor tøffe klimautfordringer og energisituasjonen i verden er i rask endring. I dette studiet vil du få innsikt i teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av vår bruk av ulike energikilder. Du lærer om energiressurser og hvordan de blir formet og brukt, som f.eks. vindenergi, solenergi og bioenergi. SStudiet gir deg også kunnskap om økonomi, innovasjon og teknologiledelse. Med denne utdannelsen blir du sivilingeniør i energi. UiB tilbyr et femårig integrert masterprogram (sivilingeniør) i energi.

Med en sivilingeniørgrad i energi kan du blant annet jobbe i energiselskap, konsulentselskap som leverer tjenester til energifeltet, virksomheter innen havvind, geotermi og CO2-lagring, virksomheter innen bioenergi, transport og ingeniørbedrifter.