Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#RealfagUiB

Hvorfor er realfag viktig?

Realfagskompetanse er avgjørende for å finne løsninger for fremtiden og vil bare bli mer og mer ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Marineholmen, fisk i akvarium
Realfag er bærebjelker i kunnskapen vi har om omgivelsene rundt oss.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

En utdanning innen realfag er mye mer praktisk rettet enn man kanskje skulle tro. Det handler om å forstå hvordan verden fungerer og henger sammen, helt fra havbunnen og ut til verdensrommet, i tillegg til alt som er mellom. 

Her er fem grunner til at realfag er viktig: 

1. Realfag angår alt rundt oss

Realfag er bærebjelker i kunnskapen vi har om omgivelsene rundt oss, og som vi trenger for å løse praktiske utfordringer. Et eksempel er hvordan denne forskningsidéen fant ut hvordan man kan unngå forsinkelser og spare miljøet i flytrafikken om vinteren

2. Fagene hjelper oss med å forstå verden

Biologi, fysikk og kjemi er avgjørende for at vi skal kunne forstå hvordan verden fungerer. Når vi vet hvordan ting henger sammen kan vi finne nye løsninger.  En forskningsgruppe ved UiB, som samarbeidet med Haukeland universitetssjukehus, har blant annet funnet ut hvordan gener fra alger kan brukes som smertestillende.

Det handler om å forstå hvordan verden fungerer og henger sammen, helt fra havbunnen og ut til verdensrommet, i tillegg til alt som er mellom.

3. Former fremtiden på flere fronter

Enten det gjelder å utvikle nye medisiner, fornybar energi eller ny teknologi har man bruk for realkompetanse. Med en profesjonsutdannelse i medisinsk teknologi kan du for eksempel ende opp med å bidra til å videreutvikle behandlingsmetoder for sykdommer.

4. Realfag er ettertraktet i arbeidslivet

Både i offentlig og privat sektor stiller man sterkt med en utdannelse i realfag. 

Arbeidsmarkedet har bruk for arbeidstakere som kan håndtere store mengder informasjon og vite hvordan den kan brukes. Visste du for eksempel at alle banker og forsikringsselskap må ha minst én person med ekstra grundig kompetanse i matematikk og statistikk?

5. Avgjørende for en grønnere fremtid

UiB er ledende innen marin forskning, og har på grunn av dette fått ansvaret for å være vertskap for FNs bærekraftsmål nr. 14, «Liv under vann».  Med et unikt samspill mellom forskere, studenter, gründere og næringsliv skal UiB være rådgiver for FN om hvordan innovasjon og nyskapning kan bevare livet under vann.

 

Ønsker du å studere realfag ved UiB? Velg mellom 40 ulike studietilbud!