Hjem
Realfag – et smart sted å begynne
#RealfagUiB

Realfag og teknologi – 40 muligheter 

Har du tenkt på å studere realfag, men er usikker på hvilken retning du bør velge? Ved UiB er det over 40 muligheter til å finne en utdanning som passer for deg. 

Fire studenter, jenter går nedover en trapp utenfor Realfagbygget og snakker sammen mens de går
MANGE MULIGHETER: Hos oss er det over 40 muligheter for å ta utdanning i noe du interesserer deg for – og sjansen er stor for at du blir en del av et fagmiljø som er ledende på sitt felt i Norge.
Foto/ill.:
Håvard K. Holme

Hovedinnhold

Bli en del av et ledende fagmiljø

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen tilbyr et hav av ulike studieretninger – og sjansen er stor for at du blir en del av et fagmiljø som er ledende på sitt felt i Norge. Fakultetet er vertskap for to av universitetets satsingsområder og bidrar til FNs bærekraftsmål gjennom forskning, utdanning og innovasjon innen marin forskning og klima og energiomstilling. Samarbeid på tvers av fagretninger gir grobunn for at nye ideer kan vokse frem. Bli en del av det du og! 

Bachelorprogram

Bachelorprogrammene er treårige utdanninger, mange med valgfrie emner som gjør at du kan spesialisere deg innen det fagområdet du synes er mest interessant. Etter fullført bachelor kan du gå videre til en mastergrad. Vi tilbyr 16 bachelorprogram innen realfag:

 • Biologi – Biologi er læren om alt som lever og sammenhenger i naturen. Studiet har flere praktiske emner hvor man får prøvd teoriene både på laboratorium og ute i feltet. Studerer du biologi ved UiB blir du en del av det største fagmiljøet for biologi i Norge. Biologi er relevant for mange yrker, du kan for eksempel spesialisere deg til å bli marinbiolog, jobbe som ingeniør eller innen helsevesenet. 
 • Molekylærbiologi – Har du lyst til å jobbe med å analysere DNA til rettssaker? Eller utvikle vaksiner eller medisiner? Forske på mat?  Da er kanskje molekylærbiologi noe for deg. Teknologien innen molekylærbiologi utvikler seg raskt, og blir stadig mer aktuell innenfor flere fagfelt. 
 • Kjemi – Kjemi er læren om hvilke stoff alt er bygd opp av, strukturen deres, egenskapene og hvor de finnes. Kjemi er viktig kompetanse for flere industrier, blant annet medisin, matindustri, fisk og fornybar energi. I tillegg til masterprogram i kjemi kan studiet også kvalifisere for noen av masterprogrammene i molekylærbiologi, petroleumsteknologi, biomedisin og geologi. 
 • Fysikk – Fysikk er det som kan forklarer naturfenomen, fra atomkjerner til fjerne galakser. Studiet gir deg teoretisk, teknologisk og analytisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet. Som fysiker kan man bli ingeniør innen fornybar energi, analytiker i bank eller jobbe med medisinsk fysikk. 
 • Geovitenskap – Her lærer du å bruke kjemiske, fysiske, biologiske og geologiske prosesser til å forklare hvordan jorden har og fortsetter å utvikle seg. Geologi spenner over de fleste realfagene, og gir deg en allsidig erfaring å ta med deg inn i arbeidslivet.
 • Geofag og informatikk – Dette studiet gir deg en bred kompetanse innen geovitenskap, dataanalyse og kunstig intelligens. Du lærer om hvordan jorden er bygd opp, og hvordan den har endret seg over tid. 
 • Informatikk: Datateknologi – Informatikk er vitenskapen bak all programvare, fra enkle dataprogram, mobilapper og spill til store IT-systemer, databaser og nettportaler. På dette studieprogrammet lærer du programmering, testing og utvikling av datasystem.  
 • Informatikk: Bioinformatikk – Dette studiet kombinerer biologi, kjemi, informatikk, matematikk og statistikk, og fagkombinasjonen brukes til å analysere biologiske data, blant annet for å kunne utvikle medisiner. 
 • Informatikk: Datasikkerhet - På dette studiet lærer du metoder for å utvikle, implementere og analysere IT-basert infrastruktur som er robust mot både tilfeldige feil og målrettede angrep.
 • Informatikk-matematikk-økonomi – Det eneste studiet i sitt slag i Norge og passer for deg som er interessert i samfunnsproblemer og realfag. Fagsammensetningen skal gi deg muligheten til å lære hvordan du kan løse komplekse utfordringer. 
 • Vær, hav og klimafysikk – Dette studieprogrammet kombinerer matematikk, fysikk og statistikk for å undersøke hvordan vær, vind og naturen fungerer, og hvordan dette bør tas hensyn til fremover. 
 • Matematikk – Matematikk er avgjørende for moderne teknologi, og det er økende bruk for matematiske ligninger innen flere fagfelt som eksempelvis medisin, biologi, økonomi og samfunnsfag. UiB sin utdanning i matematikk har flere forskere som er ledende på sitt felt. 
 • Anvendt matematikk – Dette studiet kombinerer matematiske fag med andre fagfelt, som fysikk, informatikk, biologi og økonomi. 
 • Statistikk og data science – På bachelorprogrammet i statistikk lærer du mye om matematikk og statistikk og du vil bli i stand til å samle inn og analysere data, noe som blir mer og mer aktuelt i flere bransjer. 

Integrerte masterstudier/profesjonsstudier

Med en profesjonsutdannelse innen realfag får du grundig kompetanse på et fagfelt og blir attraktiv på arbeidsmarkedet. 

 • Aktuarfag – Aktuarfaget bruker statistiske og matematiske metoder for å løse problemstillinger innen finans. Som aktuar kan man jobbe med risikoberegning innen eksempelvis forsikring, bank og finans.
 • Lektor naturvitenskap og matematikk – Lektorutdanningen gir solid kompetanse for å jobbe som realfagslærer på ungdomsskolen og videregående skole. 
 • Energi (sivilingeniør) – Dette studiet gir sivilingeniørkompetanse innenfor energiressurser og du får innsikt i teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av bruk av energikilder. 
 • Medisinsk teknologi (sivilingeniør) – Studiet i medisinsk teknologi handler om ny og avansert teknologi for bruk innen diagnose og behandling. Det er to valgmuligheter for spesialisering: Kjemi eller fysikk. 
 • Data science (sivilingeniør) – I dag er vi helt avhengig av at informasjonsteknologien fungerer. Ved å studere informatikk lærer du hvorfor og hvordan dataprogram, mobilapper, spill, databaser og store IT-system fungerer. 

Med sin tette tilknytning til Havforskningsinstituttet og næringsmiljøet har UiB et spesielt fagmiljø for marin forskning. Ut av dette springer profesjonsstudiene innen havbruksnæringen, som både er nødvendige og ettertraktet i fremtiden: 

 • Fiskehelse – akvamedisin – Denne utdanningen gir tittelen fiskehelsebiolog, og gjør deg rustet til å behandle og forebygge sykdommer hos fisk og andre akvatiske organismer. 
 • Havbruk (sivilingeniør) – Dette studiet gir et helhetlig perspektiv med innsikt i avlsarbeid, fiskehelse, havbruksteknologi, optimalisering av produksjonsprosessen, kvaliteten på produktet, foredling og mikrobiologi. 
 • Havteknologi (sivilingeniør) – Masterprogrammet i havteknologi hjelper deg å forstå gjeldende havteknologi fra havoverflaten til havbunnen, samt muligheter for innovasjon og videre utvikling. 

Årsstudium

 • Naturvitenskaplige fag – Årsstudium i naturvitenskapelige fag er først og fremst rettet mot deg som vil supplere høyere utdanning. 
 • Informatikk – Årsstudium i informatikk gir deg muligheten til å supplere utdanningen din og gjøre deg mer attraktiv på jobbmarkedet.

Masterprogram

Har du fullført en bachelorgrad, kan du gå videre til en toårig mastergrad. Det er ulike opptakskrav til masterprogrammene, mer informasjon om det finner du under «Opptakskrav» for hvert enkelt masterprogram. 

 • Anvendt og utregningsorientert matematikk – Dette er et felt hvor matematikk brukes til å løse praktiske og teoretiske problemer i andre fagfelt, for eksempel for å simulere prosesser og funksjoner i datamaskiner. 
 • Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk – Deltidsstudium over fire år for lærere som vil forbedre matematikkunnskapene sine.
 • Matematikk – Studieprogram med følgende fire studieretninger: algebra, algebraisk geometri, matematisk analyse og topologi.
 • Statistikk og data science – Passer for studenter som vil kombinere matematikk og statistikk. Tre ulike spesialiseringer: dataanalyse, finansteori og forsikring og matematisk statistikk. 
 • Meteorologi og oseanografi – Dette studieprogrammet handler om kreftene som styrer bevegelsene i havet og atmosfæren, som sjøis, vekselvirkningen mellom hav, sjøis og atmosfære samt regionale og globale klimaendringer.
 • Energi – Dette studieprogrammet gir deg et teoretisk fundament for å forstå et bredt spekter av tema innen energiressurser og energiforbruk for å vurdere de i et bredere samfunnsperspektiv. 
 • Biologi – Som masterstudent i biologi kan du blant annet spesialiserer deg innen blant annet marinbiologi, miljøtoksilogi eller utviklingsbiologi.
 • Molekylærbiologi – I denne studieretningen studerer du biologi fra et molekylærperspektiv, og ser blant annet på problemstillinger som; hvordan dukker sykdommer opp og hvordan kan vi behandle dem?
 • Fysikk – Passer både for studenter som ønsker å arbeide med, undervise i eller forske på fysikk. Studieretningen har åtte ulike spesialiseringer. 
 • Reservoar og geoenergi – Studieretninger med fire ulike spesialiseringer, blant annet reservoarfysikk og reservoarkjemi. 
 • Energi- og prosessteknologi – Studieretninger med fire ulike spesialiseringer, blant annet kjemometri og sikkerhetsteknologi.
 • Havteknologi – Dette studieprogrammet skal hjelpe deg til å forstå hvordan havteknologien ser ut i dag og samtidig fokusere på innovasjon og muligheter for videre utvikling. 
 • Geovitenskap – I masterutdanningen i geologi/geovitenskap kan du velge mellom fire ulike spesialiseringer. Du studerer spørsmål som klimaendringer, atferd til isbreer og hvordan bygge infrastruktur på en planet i endring. 
 • Informatikk – På masterprogrammet i informatikk går du i dybden i en av syv ulike spesialiseringer; algoritmer, bioinformatikk, logikk, maskinlæring, optimering, sikker og pålitelig kommunikasjon eller visualisering. 
 • Kjemi – I masterstudiet får du detaljert innsikt i kjemiske prinsipper, forbindelser, materialer og prosesser. Masterprosjektet utføres i en av forskergruppene i avdelingen. 
 • Felles masterprogram i programutvikling – Felles mastergrad med Høgskulen i Vestlandet. Studiet gir ferdigheter innen moderne systemutviklingsmetoder og teknologi, og hvordan disse kan brukes innen ulike domene. 
 • Nanovitenskap – I masterforløpet for nanoteknologi får du grundig kunnskap om nanovitenskapelige tenkemåter og forskingsmetoder. Du spesialiserer deg i ett av fem områder innen feltet. 
 • Quality in Analytical Laboratories, erasmus mundus – Dette studieprogrammet er et samarbeid mellom åtte andre universiteter i Europa og resten av verden. Her får studentene dyp kunnskap om arbeid på analytisk labratorium.