Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: fysikk og teknologi

Hva jobber fysikere med?

En fysiker arbeider med fenomener og krefter som tilhører både hverdagen og universet. Fysikere er allsidige og ettertraktet både i industri, forskning, undervisning og forfaltning.

Som fysiker kan du jobbe både i det private og det offentlige. Siden fysikk er grunnlaget i mange fag, kan fysikere jobbe innenfor mange ulike områder.  

Som fysiker lærer man å bruke vitenskapelige metoder og verktøy til å håndtere problemstillinger innenfor bl.a. helse, forskning, teknologi og datahåndtering. Mange fysikere jobber med typiske ingeniøroppgaver innen programmering, telekommunikasjon, finans, medisin, samferdsel, petroleum osv.

Vanlige arbeidsoppgaver for en fysiker:

  • Utvikle instrumenter og teknikker som kan benyttes innen flere fagfelt
  • Utforske og beskrive fenomener i naturen
  • Lage og teste modeller

Tidligere studenter forteller om sin jobb