Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: fysikk og teknologi

Hva jobber fysikere med?

En fysiker arbeider med fenomener og krefter som tilhører både hverdagen og universet. Fysikere er allsidige og ettertraktet både i industri, forskning, undervisning og forfaltning.

Hovedinnhold

Som fysiker kan du jobbe både i det private og det offentlige. Siden fysikk er grunnlaget i mange fag, kan fysikere jobbe innenfor mange ulike områder.  

Som fysiker lærer man å bruke vitenskapelige metoder og verktøy til å håndtere problemstillinger innenfor bl.a. helse, forskning, teknologi og datahåndtering. Mange fysikere jobber med typiske ingeniøroppgaver innen programmering, telekommunikasjon, finans, medisin, samferdsel, petroleum osv.

Fysikere, teknologi og helsevesenet er en god kombinasjon:

Studer medisinsk teknologi

Produsent:
UiB

Vanlige arbeidsoppgaver for en fysiker:

  • Utvikle instrumenter og teknikker som kan benyttes innen flere fagfelt
  • Utforske og beskrive fenomener i naturen
  • Lage og teste modeller

Tidligere studenter forteller om sin jobb