Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Alumniportrett

Fysikk, finans og forsikring

Astrid Haderlein har studert fysikk og jobber med risikoanalyse hos DNB.

Hovedinnhold

Det er et veldig godt arbeidsmiljø ved UiB, og som student føler man seg ivaretatt både av universitetet selv og ansatte ved instituttet. I tillegg er Bergen en skikkelig studentby der det skjer noe hele tiden

Astrid har en mastergrad i fysikk fra UiB der hun ville spesialisere seg i romfysikk. I masteroppgaven jobbet hun med å analysere data fra satellitter for å kunne estimere energien som blir overført fra solvindens partikkelnedbør til den øvre atmosfæren.

Under studiet hadde Astrid deltidsjobb som privatlærer i matte, fysikk og tysk. Hun var frivillig på Kvarteret og var aktiv i BSI Sykkel.

Etter mastergraden fikk hun jobb som risikoanalytiker hos DNB der hun beregner risikoen som livsforsikringen er utsatt for. I arbeidet med analyser og vurderinger er det å finne modeller for fremtidige utviklinger en stor del oppgavene. 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det jeg liker best med jobben min er at den er veldig variert. Jeg synes analysene jeg jobber med er veldig spennende, noe som gjør det ekstra gøy å bruke tid på arbeidet. Samtidig tenker jeg at det er et stort ansvar å stå for sikkerheten til f.eks. kundenes pensjon eller uføreforsikring. 

Store deler av jobben min skjer i samarbeid med andre innen DNB. Som nyansatt får man veldig mye ut av samarbeidet fordi man får et innblikk i de forskjellige forretningsområdene og lærer mye fra kollegaer som har stor kompetanse innen finans og forsikring. 
Det mest utfordrende er nok at jeg har bakgrunn fra dataanalyse uten noe sammenheng med finans og forsikring. I begynnelsen er det veldig mye nytt, både formelle krav, teoretiske konsepter og ikke minst forkortelser! Heldigvis fungerer matematikken likt.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Fysikkutdannelsen handler om mye mer enn bare fysikk. Den handler om å se og beskrive sammenhenger, bryte ned komplekse problemstillinger til de grunnleggende elementene og lære metoder for fremvisning og simulering. Rett og slett å spørre de rette spørsmålene for å få en dypere forståelse. Om man anvender denne kompetansen innenfor fysikk eller velger et annet felt er nesten det samme. Og i min jobbhverdag bruker jeg alle evnene til enhver tid

Hva var det som gjorde at du valgte akkurat denne utdannelsen ved UiB? Hvorfor burde andre velge dette studieprogrammet?
Personlig valgte jeg å studere romfysikk fordi jeg synes feltet er utrolig spennende. Jeg tok to kurs innen romfysikk mens jeg var på utveksling under bachelorgraden min og visste at det var det jeg hadde lyst til å jobbe videre med. Samtidig tilbyr Birkeland Senteret ved UiB et veldig godt arbeidsmiljø. Også som master student blir man inkludert i alle arrangementer og virkelig tatt seriøs. Senteret har veldig mange samarbeidspartnere og man får mange kontakter når man blir med på foredrag og konferanser.
Andre burde velge dette programmet fordi det er svært variert.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? Ditt beste studie-tips?
Nyt tiden som student! Man har utrolig mye informasjon tilgjengelig, forelesere som er spesialister innen sitt felt og man kan bruke så mye tid man vil på å utvikle seg selv. Lær så mye som mulig mens du er student men slutt aldri å være nysgjerrig!