Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTSMÅL 14

UiB blir offisiell FN-partner for bærekraftig hav

Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. UiB skal inspirere og motivere partnere globalt i arbeidet for kunnskap om et bærekraftig hav.

A student from the University of Bergen holds a starfish found in the waters close to Bergen, Norway.
BÆREKRAFTIG JUBILEUM: På selveste FN-dagen kunngjøres nyheten om at 17 universiteter fra ulike deler av verden får ansvaret for hvert sitt bærekraftsmål hos FN. UiB får ansvaret for bærekraftsmål 14, Liv under vann.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for the University of Bergen

Hovedinnhold

På FN-dagen 24. oktober 2018 ble det i New York kunngjort at Universitetet i Bergen (UiB) er blitt offisielt knutepunkt (Hub) for bærekraftsmål 14 (SDG14), Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI).

– Vi gleder oss over at UNAI har invitert oss til å ha en rolle som inspirator og ser frem til å arbeide både med dem og andre aktører i FN-systemet for å fremme kunnskap, forskning og utdanning for et bærekraftig hav, sier professor Edvard Hviding, som er vitenskapelig leder for det strategiske UiB-initiativet SDG Bergen.

Forskningssenteret Ocean Sustainability Bergen (OSB), del av SDG Bergen-initiativet, skal stå for det praktiske arbeidet omkring UiBs SDG14-rolle for UNAI.

Samfunnsengasjement og innovasjon i forskning

UNAI har valgt 17 universiteter fra ulike deler av verden til å innta knutepunktstatus for de 17 bærekraftsmålene og begrunner valget slik: “UNAI member institutions selected as exemplars for their innovative research, teaching and community engagement related to a specific Goal”.

– Vi er valgt for en treårsperiode og ser frem til å tilby vår ekspertise innen marine fag for å bringe sammen nåværende og fremtidige partnere for felles implementering av SDG14 og slik sette vitenskapen i sentrum for arbeidet med bærekraftsmålene, sier professor Peter M. Haugan, OSBs vitenskapelige leder, som tilføyer:

– Fremfor alt ser vi frem til å samhandle med de andre institusjonene som er valgt som SDG-knutepunkt av UNAI, slik at vi i fellesskap kan skape de partnerskapene som er nødvendige for å nå alle bærekraftsmålene innen 2030.

UiB er det første universitetet i Norge som har institusjonalisert SDG-arbeidet, i hovedsak gjennom SDG Bergen, OSB og den årlige Bærekraftskonferansen i Bergen. Dette omfatter etableringen av SDG Bergen Task Force, en arbeidsgruppe som tar seg av det daglige arbeidet med å sette UiBs ambisjoner om vitenskapelig rådgivning og vitenskapsdiplomati ut i livet.

– Det å ha en dedikert gruppe som tar seg av det daglige arbeidet har hjulpet oss enormt i arbeidet. I tillegg har vårt tette samarbeid med de ulike marine forskningsmiljøer ved UiB, på tvers av disipliner, bidratt til å fokusere arbeidet vårt mot SDG14. Marin forskning er da også ett av UiBs tre satsingsområder, sier Hviding og peker på at Bergen alltid har vært avhengig av havet og at UiB således har vært gunstig posisjonert for å bli UNAIs SDG14-knutepunkt.

Høyere utdanning er nøkkelen for bærekraftig hav

De to SDG Bergen-professorene peker samtidig på at vesentlig arbeid gjenstår for hele universitets- og høyskolesektoren når det gjelder å engasjere seg kritisk i forhold til bærekraftsmålene og fremtidens høyere utdanning.

– Våre studenter er blant drivkreftene for en bærekraftig verden og skiftet til en såkalt grønn økonomi. Ved UiB er vi for tiden i en prosess hvor vi ser på hvordan vi kan inkludere bærekraftsmålene på tvers av fagområder som en del av utdanningen vi tilbyr, sier Haugan.

Haugan og Hviding har begge vært pådrivere for UiBs ambisiøse bærekraftsarbeid. Dette omfatter uvanlige og innovative tilnærminger, herunder samarbeidet med seilskipet Statsraad Lehmkuhl om et særegent studieprogram som en del av en jordomseiling – med fokus på å utdanne fremtidens ledere og gi disse et særlig fokus på bærekraftighet.

– Dette er bare ett av flere tiltak UiB foretar i vårt kritiske engasjement rettet mot bærekraftsmålene. Noe som går langt utover SDG14. Vår tilnærming er at alle målene må sees i lys av bærekraftsmål 17, Samarbeid for å nå målene. For å nå de ambisiøse målene som er satt må vi nemlig etablere partnerskap globalt på tvers av grenser og faglige disipliner, slår Hviding fast.