Hjem
Rektoratet

Prorektor Anne Lise Fimreite

Professor Anne Lise Fimreite var valgt som prorektor ved Universitetet i Bergen i perioden 2013-2017.

Hovedinnhold

Se personside

Prorektor er rektors valgte stedfortreder. Som prorektor har Fimreite hatt et særlig ansvar for utviklingen av universitetets forskningsvirksomhet og også hatt et spesielt fokus på universitetets interne organisering. Prorektor ledet blant annet forskningsutvalg ved Universitetet i Bergen og universitetets redelighetsutvalg.