Hjem
Forskningsintegritet i Norge (RINO)

Organisering og partnere

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen (UiB), De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) og bestod av styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe.

Hovedinnhold

Arbeidsgruppe

Medlemmer

 • Professor Matthias Kaiser (UiB) (leder)
 • Professor Ole Bjørn Rekdal (HVL)
 • Sekretariatsleder Helene Ingierd (FEK)
 • Forskningsrådgiver Heidi Skramstad (HVL) (sekretær)
 • Professor Johs Hjellbrekke (UiB)
 • Forsker Lise Agustson (UiB)
 • Forsker Laura Elisabet Drivdal (UiB)
 • Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Synnøve Torp (FEK)

Mandat

Arbeidsgruppen skal sørge for framdrift i planlegging, gjennomføring av, samt formidling fra prosjektet. Arbeidsgruppen har også ansvar for utvikling av finansieringsplan. Arbeidsgruppen skal veilede arbeidet til forskerne i prosjektet, og delta aktivt i utformingen av spørsmål i de kvantitative og kvalitative delstudiene, samt analyse og fortolkning av data. Arbeidsgruppen skal aktivt delta i skriving av rapporter og publikasjoner fra prosjektet.

Arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen.

Styringsgruppe

Seniorrådgiver Torunn Ellefsen (FEK)
Pro-rektor Margareth Hagen (UiB)
Pro-rektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten (HVL)
Observatør: Prosjektleder Matthias Kaiser (UiB)
Sekretær: Rådgiver Heidi Skramstad (HVL)

Referansegruppe

 • Jan Helge Solbakk (Professor, Senter for medisinsk etikk, UiO)
 • Aslaug Nyrnes (Professor, Enhet for forskningskvalitet, HVL)
 • Torkild Vinther (Sekretariatsleder, Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning)
 • Vidar Enebakk (Sekretariatsleder, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora)
 • Anne Marit Blokhus (Professor, Kjemisk institutt, UiB)
 • Kristin Hinna (Forskerforbundet (og HVL))
 • Ole-Andreas Rognstad (Professor, Juridisk institutt, UiO)
 • Ingrid Ballo (Stipendiat, Institutt for geografi, UiB)
 • Svein Nordenson (Pensjonist. Tidligere SINTEF, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Forskningsinstituttenes fellesarena - instituttsektoren)