Hjem
Forskningsintegritet i Norge (RINO)
Nyhet

Sluttkonferanse for RINO

Sluttkonferansen for prosjektet "Research Integrity in Norway (RINO)" holdes i Bergen.

A cog with the text Integrity written on it
Foto/ill.:
iStock

Hovedinnhold

På møtet presenterer UiB, De nasjonale forskningsetiske komiteene og HVL sluttrapporten fra prosjektet Research Integrity in Norway (RINO). Innleggene tar for seg sentrale funn i rapporten, knyttet til forekomsten av uredelige og diskutable praksiser, holdninger om grensene mellom det akseptable og uakseptable, og opplæring og andre tiltak for å fremme forskningsintegritet.

Program: 

13:00: Lunsj ved ankomst

13:30: Hovedfunn fra delrapport I og II: Status om holdninger og praksis

Hvor står vi i dag? Matthias Kaiser, UiB
«De rene og ranke», «de gavmilde» og en gruppe til bekymring. Johs. Hjellbrekke, UiB
Spørsmål og diskusjon

14:30: Hovedfunn fra delrapport III: Er det uredelig, diskutabelt eller akseptabelt?

Diskutable praksiser: Hvor går grensen mellom det akseptable og uakseptable? Laura Drivdal, UiB
Siteringspraksiser: Hva er problemet? Ole Bjørn Rekdal, HVL
Spørsmål og diskusjon

15:30: Pause

15:45: Hovedfunn fra delrapport III: Om institusjonenes ansvar for forskningsetikk

Opplæring som virker. Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteene
Hvor går veien videre? Ingrid S. Torp, De nasjonale forskningsetiske komiteene
Spørsmål og diskusjon

16:30: Paneldebatt med blant andre Margareth Hagen (UiB) og Jan Helge Solbakk (UiO) (Oppdatering følger)

 17:30: Småmat og bobler

 

https://www.etikkom.no/Aktuelt/Arrangementer/forskningsetisk-forum-2019/