Home
Research Integrity in Norway (RINO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Sluttkonferanse for RINO

Sluttkonferansen for prosjektet "Research Integrity in Norway (RINO)" ble holdt i Bergen 26. september 2019.

A cog with the text Integrity written on it
Photo:
iStock

Main content

På møtet presenterte UiB, De nasjonale forskningsetiske komiteene og HVL sluttrapporten fra prosjektet Research Integrity in Norway (RINO). Innleggene tok for seg sentrale funn i rapporten, knyttet til forekomsten av uredelige og diskutable praksiser, holdninger om grensene mellom det akseptable og uakseptable, og opplæring og andre tiltak for å fremme forskningsintegritet.

Program: 

13:00: Lunsj ved ankomst

13:30: Hovedfunn fra delrapport I og II: Status om holdninger og praksis

Hvor står vi i dag? Matthias Kaiser, UiB
«De rene og ranke», «de gavmilde» og en gruppe til bekymring. Johs. Hjellbrekke, UiB
Spørsmål og diskusjon

14:30: Hovedfunn fra delrapport III: Er det uredelig, diskutabelt eller akseptabelt?

Diskutable praksiser: Hvor går grensen mellom det akseptable og uakseptable? Laura Drivdal, UiB
Siteringspraksiser: Hva er problemet? Ole Bjørn Rekdal, HVL
Spørsmål og diskusjon

15:30: Pause

15:45: Hovedfunn fra delrapport III: Om institusjonenes ansvar for forskningsetikk

Opplæring som virker. Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteene
Hvor går veien videre? Ingrid S. Torp, De nasjonale forskningsetiske komiteene
Spørsmål og diskusjon

16:30: Paneldebatt med blant andre Margareth Hagen (UiB) og Jan Helge Solbakk (UiO) (Oppdatering følger)

 17:30: Småmat og bobler