Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Videoforedrag

Musikkterapi i barnevernet

Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?

Bilde av Viggo Krüger og tittel for seminaret.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Mange unge i barnevernet har psykiske vansker og opplever utfordringer knyttet til tillitt, identitet, deltakelse og trygghet. Kostnadene ved manglende forebygging er store, både for det enkelte barnet og for samfunnet. I flere kommuner har man tatt i bruk musikkterapi som et verktøy for å fremme trivsel og sikre barns rett til å bli sett, hørt og forstått. Kan musikk være et verktøy som gjør unge i barnevernet bedre rustet til å takle hverdagen?

Barnevernfrokost 23. juni 2021 - Musikkterapi i barnevernet

Produsent:
Vanessa Seeligmann

Videoen er et opptak av foredrag under Barnevernfrokost 23.juni 2021. Denne ble arrangert av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune - Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).

Viggo Krüger er førsteamanuensis og leder for Griegakademiets senter for musikkterapiforsking ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB. Han har studert bruk av musikk som terapi for barn og unge, og fulgt unge i barnevernet over flere år som del av sin forskning.