Hjem
Viggo Krügers bilde

Viggo Krüger

Førsteamanuensis, Leder for GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking
 • E-postViggo.Kruger@uib.no
 • Telefon+47 995 34 628
 • Besøksadresse
  Lars Hillesgt 19, 4 etg.
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Muligheter og utfordringer i oppstartsfasen av et musikkterapeutisk tiltak på en nyoppstartet barnevernsinstitusjon – en kvalitativt eksplorerende studie. Musikkterapi. 8-19.
 • Vis forfatter(e) (2019). Musikkterapi og skoledeltakelse for ungdommer med barnevernsbakgrunn – en casestudie. Tidsskriftet Norges Barnevern. 40-55.
 • Vis forfatter(e) (2018). Music therapy: Building Bridges Between a Participatory Approach and Trauma-informed Care in a Child Welfare Setting. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2018). Community music therapy as participatory practice in a child welfare setting – a Norwegian case study. Community Development Journal. 465-481.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi og traumebevisst omsorg i barnevernet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 999-1008.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvorfor og hvordan utvikle musikkterapi i barnevernet? Om tjenesteutvikling og forskning som samspillende sosiale praksiser. Tidsskriftet Norges Barnevern. 322-338.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway: Country report on professional recognition of music therapy. Approaches: Ena diepistīmoniko periodiko mousikotherapeias.
 • Vis forfatter(e) (2015). Between rights and realities – music as a structuring resource in child welfare everyday life: a qualitative study. Nordic journal of music therapy. 99-122.
 • Vis forfatter(e) (2014). Musikkterapi som ettervernstiltak i barnevernet - deltakelse og jevnalderfellesskap. Tidsskriftet Norges Barnevern. 78-94.
 • Vis forfatter(e) (2013). Perspektiv på musikkterapi i barnevernet: Musikk som ressurs for å fremme barn og unges deltagelse. Tidsskriftet Norges Barnevern. 110-122.
 • Vis forfatter(e) (2013). Converging reflections on music therapy with children and adolescents: A collaborative seminar on diverse areas of music therapy practice and research. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2000). The use of information technology in music therapy. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). “I say things to you because I trust you” - Building relationships in music therapy with adolescents with complex trauma history.  .
 • Vis forfatter(e) (2022). Musikk som forebyggende verktøy i arbeid med barn og ungdom.
 • Vis forfatter(e) (2021). Public health and participation; an example from a child welfare setting. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Musikkterapi i arbeid med enslige mindreårige flyktninger.
 • Vis forfatter(e) (2021). Music therapy in social work for unaccompanied refugee minors – a Norwegian case example.
 • Vis forfatter(e) (2021). Music therapy in child welfare .
 • Vis forfatter(e) (2021). Music therapy for adolescents in a child welfare setting - a qualitative interview study.
 • Vis forfatter(e) (2021). Music therapy and human rights, perspectives from research and practice .
 • Vis forfatter(e) (2021). Lærerenes dag.
 • Vis forfatter(e) (2021). Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan brukes i forebyggende arbeid for elever på ungdomstrinnet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Musikkterapi som døråpner for trygghet og medvirkning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Music therapy in child welfare Bridging provision, protection and participation .
 • Vis forfatter(e) (2020). Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan brukes i forebyggende arbeid for elever på ungdomstrinnet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Working to the UN’s Sustainable Development Goals: Music therapy in child and adolescent welfare contexts.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sustaining Teachers and Learners with the Arts. developing European trainings for educators to support vulnerable young people. Round Table presentation.
 • Vis forfatter(e) (2019). Musikkterapi som ressurs i barnevernet og i skolen - utvikling av praksis og kunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2019). Music, Adolescents and Wellbeing.
 • Vis forfatter(e) (2019). Music therapy as an approach in the provision of cultural participation for unaccompanied minors – a Norwegian case example .
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunst og kreativitet i barnevernfeltet – hva og hvorfor?
 • Vis forfatter(e) (2019). Kan musikkterapi være med å fremme et barnefokusert (child-focused) barnevern?
 • Vis forfatter(e) (2019). Flying over the windmills: creative arts therapists, teachers and researchers work together towards supporting young people’s wellbeing in schools .
 • Vis forfatter(e) (2019). A collaborative approach to finding space for music therapy in mainstream schools: perspectives from Australia and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Trauma informed care and music therapy for children and youth at risk – Theory, Research and Case examples.
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi som tilnærming for å fremme skoletrivsel for ungdom med barnevernserfaringer på mellomtrinnet – en kvalitativ undersøkelse av skoleansattes erfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi som tilbud til barn og unge med barnevernserfaringer .
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi som ressurs i barnevernet og i skolen - utvikling av praksis og kunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Music therapy in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Music Therapy as an approach to inform educators and therapists about relation health in school.
 • Vis forfatter(e) (2018). Music Therapy as an approach to inform educators and therapists about relation health in school.
 • Vis forfatter(e) (2018). Exploring different European perspectives about the contribution of music and arts-based classroom practices to the implementation of UNCRC.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bridging Trauma informed care and Participation - Community music therapy for children and youth at risk .
 • Vis forfatter(e) (2018). Bridging Trauma informed care and Participation - Community music therapy for children and youth at risk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Trauma Informed Care and Participation - Community Music therapy for Children and Youth at Risk .
 • Vis forfatter(e) (2017). The researcher as author in context of a case study .
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi som miljøfremmede tiltak på ungdomstrinnet .
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi som forebyggende arbeid for barn og unge med barnevernserfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi som døråpner for medvirkning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lokal kraft skaper kraft lokalt - musikkterapi som tilnærming for å fremme relasjonell helse i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Life long learning processes in community music therapy - a case story from a school setting .
 • Vis forfatter(e) (2016). Non-formal, Informal and Formal learning processes in music therapy - A case story from a school setting.
 • Vis forfatter(e) (2016). Musikkterapi med barn og unge i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Musikkterapi for traumatiserte barn og unge .
 • Vis forfatter(e) (2016). Music therapy as a supplementing service to the professional needs of Norwegian child welfare - how to facilitate participatory practices?
 • Vis forfatter(e) (2016). Barnekonvensjonens problemstillinger sett i lys av barnevernets utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2015). Towards Music therapy as an integrated part of Norwegian Child welfare service – How do social workers understand music therapy for adolescents living under care of child welfare?
 • Vis forfatter(e) (2015). Non-formal, Informal and Formal learning processes in music therapy - A case story from a school setting.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musikkterapi som etterverntiltak.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musikkterapi på ungdomstrinnet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan kan musikk brukes til å støtte ungdommers utvikling under og etter plassering i barnevernsinstitusjon?
 • Vis forfatter(e) (2013). Song writing as seen from a CRC child perspective, participation in symposium.
 • Vis forfatter(e) (2013). Filling the gap between rights and realities, Music therapy in context of a Norwegian child welfare institution, participation in symposium.
 • Vis forfatter(e) (2012). Music, Narrative, Community – Community music therapy in a child welfare setting.
 • Vis forfatter(e) (2011). Musikk, fortelling, felleskap -Skisse til en samfunnsmusikkterapeutisk tilnærming i kontekst av barnevernsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Musikk – Fortelling - Fellesskap, Skisse til samfunnsmusikkterapeutisk praksis for et ressursorientert barnevern.
 • Vis forfatter(e) (2011). Musikk som verktøy for å fremme barns deltagelse i kontekst av barnevernets praksis.
 • Vis forfatter(e) (2011). Music therapy as human rights practice in the context of child welfare.
 • Vis forfatter(e) (2010). Musikk som ressurs i praktisk barnevernsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Music as a multifunctional tool in a child welfare setting.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tonen i samtalen - om musikalske aspekter ved den kvalitative forskningssamtalen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Music as a structuring resource - from participation in a music workshop to membership in a self help group.
 • Vis forfatter(e) (2009). Essay: Memo som virkemiddel for å etablere forskerstemmen gjennom den kvalitative forskningsprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis.
 • Vis forfatter(e) (2008). Using mixed-effects meta-analysis to examine the impact of study design, patient characteristics, and treatment intensity in a systematic review of music therapy for serious mental disorders.
 • Vis forfatter(e) (2008). Foredrag: Musikk - fortelling - felleskap.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tools and technology in music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om musikkterapi i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Musikkterapi i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Music therapy as a narrative community approach in a child welfare setting.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om musikkterapi i barnevernet.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). I transitt – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. Norges musikkhøgskole.
 • Vis forfatter(e) (2016). I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Norges musikkhøgskole.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Musikkterapi i arbeid med barn og unge som bor i fosterhjem. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 10-16.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Bærekrafts­målene trenger improvisasjon. Harvest Magazine.
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi til de heldige få, eller musikkterapi til alle som trenger det? Ballade.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikk som verktøy i forebyggende arbeid i skolen Viggo Krüger (Aleris/GAMUT/Griegakademiet) Bente I. B. Hvidsten (Høgskolen på Vestlandet) Cecilie Sand (Bergen kommune) Mardon Åvitsland (Bergen Kulturskole) Thomas Høiseth (Aleris) . Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikk som forebyggende arbeid for barn og unge. Musikkterapi.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musikk som terapi. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Popmusikk og samfunnsengasjement, debattinnlegg. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kronikk: Musikkterapi som behandlingsmetode i en barnevernsinstitusjon. Bergens Tidende.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2016). Healthy and unhealthy use of music by adolescents. Nordic journal of music therapy. 92-92.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi som nærmiljøtiltak. NMH-publikasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review. 193-207.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Learning how to learn: the role of music and other expressive arts in responding to Early Leaving from Education and Training (ELET) in the STALWARTS project . Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2015). NORWAY - Country report on professional recognition of music therapy Sammen med Ingeborg Nebelung. Approaches: Mousikotherapeia kai Eidikī Mousikī Paidagōgikī.
 • Vis forfatter(e) (2013). Musikkterapi og barnevernsbarns rett til samfunnsdeltagelse. Sammen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Music, Health and Policy Child-focused and music therapy-based health research to meet European challenges for migrant minors – a qualitative field study (2021-2024)

Sustaining Teachers and Learners with the Arts (STALWARTS) - Relational Health in European Schools (2018-2020)

Målet for STALWART er, med musikkterapi som utgangspunkt, å fremme relasjonell helse i skolen, først og fremst for å forebygge frafall. Prosjektet henter sitt verdimessige grunnlag fra barnekonvensjonen, i første rekke fra artiklene som inkluderer beskyttelse og deltakelse.

Prosjektet skal resultere i en modul/kurspakke som planlegges, gjennomføres og evalueres i løpet av prosjektperioden. Lærere og elever fra samarbeidende skoler inviteres til å forme innholdet i kurspakkene.  Hyssingen produksjonsskole i Bergen er en av samarbeidsskolene i prosjektet.  

Kurspakken skal tilbys som etter- eller videreutdanning ved universiteter og høyskoler.

STALWART er et EU-finansiert skoleprosjekt. Leslie Bunt fra University of West England er initiativtaker og prosjektkoordinator. Fem ulike universitet er med, i Bristol, Bergen, Bologna, Porto og Tallinn.

GAMUT ble spurt om å være partner i prosjektet på grunn av ansattes kunnskaper om sammenhenger mellom musikkterapi, menneskerettigheter og psykisk helse. Prosjektet er forankret ved Uni Research Helse.

Fra GAMUT deltar:

 • Viggo Krüger
 • Brynjulf Stige

 

Mot et selvstendig liv i felleskap: en kvalitativ studie av musikkterapeutisk praksis i fasen av ettervern innen barnevernet

Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle ny kunnskap om hvordan musikkterapeutisk praksis kan brukes til å styrke barnevernets ettervern overfor ungdom i alderen 16 til 23 år.

 

Musikkterapi som behandlingsmetode i en barnevernsinstitusjon 

En studie om hvordan musikkterapi kan anvendes som behandlingsmetode for barn og unge under omsorg av barnevernet, for å gi økt sosial kompetanse, utvikle sosiale relasjoner og gi symptomendring relatert til traumatiske opplevelser. Ressursorientert musikkterapi og samfunnsmusikkterapi er referanseperspektiver.