Hjem
Viggo Krügers bilde
Foto:
Bjarte Bjørkum

Viggo Krüger

Førsteamanuensis, Forskningsleder, GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking
 • E-postViggo.Kruger@uib.no
 • Telefon+47 995 34 628
 • Besøksadresse
  Lars Hillesgt 19, 4 etg.
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Relevant teaching experiences 

MUTP641/MUTP640: Music as a tool in the prevention work with young people at risk, Course coordinator 

MUTP350: Master thesis in music therapy, Course coordinator  

MUTP303: Music Therapy as profession, theory and practice, Course coordinator 

MUTP202: Community Music Therapy, Course coordinator 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Exploring the Potential for Music Therapy to Support 21st Century Education Goals. Interviews with six Norwegian Teachers. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2023). Community Music Therapy in the United States: A Thematic Analysis. Voices: A World Forum for Music Therapy. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Muligheter og utfordringer i oppstartsfasen av et musikkterapeutisk tiltak på en nyoppstartet barnevernsinstitusjon – en kvalitativt eksplorerende studie. Musikkterapi. 8-19.
 • Vis forfatter(e) (2019). Musikkterapi og skoledeltakelse for ungdommer med barnevernsbakgrunn – en casestudie. Tidsskriftet Norges Barnevern. 40-55.
 • Vis forfatter(e) (2018). Music therapy: Building Bridges Between a Participatory Approach and Trauma-informed Care in a Child Welfare Setting. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2018). Community music therapy as participatory practice in a child welfare setting – a Norwegian case study. Community Development Journal. 465-481.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi og traumebevisst omsorg i barnevernet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 999-1008.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvorfor og hvordan utvikle musikkterapi i barnevernet? Om tjenesteutvikling og forskning som samspillende sosiale praksiser. Tidsskriftet Norges Barnevern. 322-338.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norway: Country report on professional recognition of music therapy. Approaches: Ena diepistīmoniko periodiko mousikotherapeias.
 • Vis forfatter(e) (2015). Between rights and realities – music as a structuring resource in child welfare everyday life: a qualitative study. Nordic journal of music therapy. 99-122.
 • Vis forfatter(e) (2014). Musikkterapi som ettervernstiltak i barnevernet - deltakelse og jevnalderfellesskap. Tidsskriftet Norges Barnevern. 78-94.
 • Vis forfatter(e) (2013). Perspektiv på musikkterapi i barnevernet: Musikk som ressurs for å fremme barn og unges deltagelse. Tidsskriftet Norges Barnevern. 110-122.
 • Vis forfatter(e) (2013). Converging reflections on music therapy with children and adolescents: A collaborative seminar on diverse areas of music therapy practice and research. Voices: A World Forum for Music Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2000). The use of information technology in music therapy. Nordisk tidsskrift for musikkterapi.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Improvisation on the Sustainable Development Goals.
 • Vis forfatter(e) (2024). Enslige mindreårige flyktningers deltakelse i musikk- og kulturliv (tverrfakultært ph.d.-prosjekt).
 • Vis forfatter(e) (2023). Turning something that hurts into something good. Music therapy with young people in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Practice placement as a door-opener to the job market» - Music therapy student’s reflections on the value of practice placement.
 • Vis forfatter(e) (2023). Musikkterapi som mulighet til deltakelse og inkludering i arbeid med barn og unge, Fire grunner for hvorfor dette er viktig.
 • Vis forfatter(e) (2022). “I say things to you because I trust you” - Building relationships in music therapy with adolescents with complex trauma history.  .
 • Vis forfatter(e) (2022). «I say things because I trust you», Community music therapy for adolescents in a child welfare setting - a qualitative interview study.
 • Vis forfatter(e) (2022). Possibilities and challenges in the start-up phase of a music therapeutic initiative at a newly started child welfare institution.
 • Vis forfatter(e) (2022). Musikkterapi og dyreassistert terapi som muligheter for barn og unge barn og unge med psykiske helseplager.
 • Vis forfatter(e) (2022). Musikk som forebyggende verktøy i arbeid med barn og ungdom.
 • Vis forfatter(e) (2022). Music, Waves, Sound, Contact – human biological rhythm expressed in art .
 • Vis forfatter(e) (2021). Public health and participation; an example from a child welfare setting. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Musikkterapi i arbeid med enslige mindreårige flyktninger.
 • Vis forfatter(e) (2021). Music therapy in social work for unaccompanied refugee minors – a Norwegian case example.
 • Vis forfatter(e) (2021). Music therapy in child welfare .
 • Vis forfatter(e) (2021). Music therapy for adolescents in a child welfare setting - a qualitative interview study.
 • Vis forfatter(e) (2021). Music therapy and human rights, perspectives from research and practice .
 • Vis forfatter(e) (2021). Lærerenes dag.
 • Vis forfatter(e) (2021). Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan brukes i forebyggende arbeid for elever på ungdomstrinnet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Musikkterapi som døråpner for trygghet og medvirkning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Music therapy in child welfare Bridging provision, protection and participation .
 • Vis forfatter(e) (2020). Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan brukes i forebyggende arbeid for elever på ungdomstrinnet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Working to the UN’s Sustainable Development Goals: Music therapy in child and adolescent welfare contexts.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sustaining Teachers and Learners with the Arts. developing European trainings for educators to support vulnerable young people. Round Table presentation.
 • Vis forfatter(e) (2019). Musikkterapi som ressurs i barnevernet og i skolen - utvikling av praksis og kunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2019). Music, Adolescents and Wellbeing.
 • Vis forfatter(e) (2019). Music therapy as an approach in the provision of cultural participation for unaccompanied minors – a Norwegian case example .
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunst og kreativitet i barnevernfeltet – hva og hvorfor?
 • Vis forfatter(e) (2019). Kan musikkterapi være med å fremme et barnefokusert (child-focused) barnevern?
 • Vis forfatter(e) (2019). Flying over the windmills: creative arts therapists, teachers and researchers work together towards supporting young people’s wellbeing in schools .
 • Vis forfatter(e) (2019). A collaborative approach to finding space for music therapy in mainstream schools: perspectives from Australia and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Trauma informed care and music therapy for children and youth at risk – Theory, Research and Case examples.
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi som tilnærming for å fremme skoletrivsel for ungdom med barnevernserfaringer på mellomtrinnet – en kvalitativ undersøkelse av skoleansattes erfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi som tilbud til barn og unge med barnevernserfaringer .
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi som ressurs i barnevernet og i skolen - utvikling av praksis og kunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2018). Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Music therapy in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Music Therapy as an approach to inform educators and therapists about relation health in school.
 • Vis forfatter(e) (2018). Music Therapy as an approach to inform educators and therapists about relation health in school.
 • Vis forfatter(e) (2018). Exploring different European perspectives about the contribution of music and arts-based classroom practices to the implementation of UNCRC.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bridging Trauma informed care and Participation - Community music therapy for children and youth at risk .
 • Vis forfatter(e) (2018). Bridging Trauma informed care and Participation - Community music therapy for children and youth at risk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Trauma Informed Care and Participation - Community Music therapy for Children and Youth at Risk .
 • Vis forfatter(e) (2017). The researcher as author in context of a case study .
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi som miljøfremmede tiltak på ungdomstrinnet .
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi som forebyggende arbeid for barn og unge med barnevernserfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi som døråpner for medvirkning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi i spennet mellom traumebevisst omsorg og deltakelse i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lokal kraft skaper kraft lokalt - musikkterapi som tilnærming for å fremme relasjonell helse i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Life long learning processes in community music therapy - a case story from a school setting .
 • Vis forfatter(e) (2016). Non-formal, Informal and Formal learning processes in music therapy - A case story from a school setting.
 • Vis forfatter(e) (2016). Musikkterapi med barn og unge i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Musikkterapi for traumatiserte barn og unge .
 • Vis forfatter(e) (2016). Music therapy as a supplementing service to the professional needs of Norwegian child welfare - how to facilitate participatory practices?
 • Vis forfatter(e) (2016). Barnekonvensjonens problemstillinger sett i lys av barnevernets utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2015). Towards Music therapy as an integrated part of Norwegian Child welfare service – How do social workers understand music therapy for adolescents living under care of child welfare?
 • Vis forfatter(e) (2015). Non-formal, Informal and Formal learning processes in music therapy - A case story from a school setting.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musikkterapi som etterverntiltak.
 • Vis forfatter(e) (2015). Musikkterapi på ungdomstrinnet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan kan musikk brukes til å støtte ungdommers utvikling under og etter plassering i barnevernsinstitusjon?
 • Vis forfatter(e) (2013). Song writing as seen from a CRC child perspective, participation in symposium.
 • Vis forfatter(e) (2013). Filling the gap between rights and realities, Music therapy in context of a Norwegian child welfare institution, participation in symposium.
 • Vis forfatter(e) (2012). Music, Narrative, Community – Community music therapy in a child welfare setting.
 • Vis forfatter(e) (2011). Musikk, fortelling, felleskap -Skisse til en samfunnsmusikkterapeutisk tilnærming i kontekst av barnevernsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Musikk – Fortelling - Fellesskap, Skisse til samfunnsmusikkterapeutisk praksis for et ressursorientert barnevern.
 • Vis forfatter(e) (2011). Musikk som verktøy for å fremme barns deltagelse i kontekst av barnevernets praksis.
 • Vis forfatter(e) (2011). Music therapy as human rights practice in the context of child welfare.
 • Vis forfatter(e) (2010). Musikk som ressurs i praktisk barnevernsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Music as a multifunctional tool in a child welfare setting.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tonen i samtalen - om musikalske aspekter ved den kvalitative forskningssamtalen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Music as a structuring resource - from participation in a music workshop to membership in a self help group.
 • Vis forfatter(e) (2009). Essay: Memo som virkemiddel for å etablere forskerstemmen gjennom den kvalitative forskningsprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis.
 • Vis forfatter(e) (2008). Using mixed-effects meta-analysis to examine the impact of study design, patient characteristics, and treatment intensity in a systematic review of music therapy for serious mental disorders.
 • Vis forfatter(e) (2008). Foredrag: Musikk - fortelling - felleskap.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tools and technology in music therapy.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om musikkterapi i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Musikkterapi i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Music therapy as a narrative community approach in a child welfare setting.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om musikkterapi i barnevernet.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). I transitt – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. Norges musikkhøgskole.
 • Vis forfatter(e) (2016). I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Norges musikkhøgskole.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2016). Healthy and unhealthy use of music by adolescents. Nordic journal of music therapy. 92-92.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikkterapi som nærmiljøtiltak. NMH-publikasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dose-response relationship in music therapy for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review. 193-207.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.