Hjem
Studieavdelingen
Studiebarometeret 2022

UiB-studentene tilbake til normalen etter pandemien

Studentene var mer motiverte for studieinnsats og mer fornøyde med det faglige og sosiale miljøet ved UiB i 2022. Det viser Studiebarometerets undersøkelse for 2022.

Oversiktbilde over skolegård med mange studenter samlet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Det er NOKUT som legger frem resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen. Undersøkelsen er sendt ut til ca. 70.000 studenter ved norske høyskoler og universiteter med spørsmål om hvordan de opplever kvaliteten ved studiet sitt. Undersøkelsen går ut til andreårsstudenter på bachelor og masterprogram, samt andre- og femteårsstudenter på de lengre studiene (integrert master og profesjon).

- Det er veldig gledelig å se at studentene våre har fått tilbake en normal studiehverdag etter flere år med pandemi og nedstenging. Vi var opptatt av å få studentene våre tilbake på campus, det fysiske læringsmiljøet, og alle faglige og sosiale aspektene ved det å være student i et fullverdig akademisk felleskap. Det ser vi resultatet av nå med mer motiverte og sosialt engasjerte studenter og mer variert undervisning, sier prorektor Pinar Heggernes.

Havner på nasjonalt snitt
Kort oppsummert havner UiB på nasjonalt snitt, på de aller fleste indeksene. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kommer best ut av fakultetene. Her er det oppgang på alle indeksene og 4,1 i overordnet tilfredshet. Samlet ligger UiB på nasjonalt nivå, med en overordnet tilfredshet på 3,8 i undersøkelsen.

- Resultatene fra UiB er sammenlignbare med de fra tidligere år, men det betyr ikke nødvendigvis at vi er tilfredse. Det er helt klart en del ting å ta tak i. Etter flere år med pandemi, begrenset fysisk undervisning og varierende tilstedeværelse som følge av nedstenginger, tar det tid før alle får etablert gode rutiner for studiehverdagene sine, sier Heggernes.

Selv om studentene jevnt over er tilfreds med studieprogrammene ved UiB, er det også områder med rom for forbedring. Dette gjelder blant annet studieprogrammenes tilknytning til arbeidslivet.

- Tilknytning til omverdenen var en ekstra utfordring under pandemien. UiB arbeider aktivt for mer kontakt mellom arbeidslivet og studentene våre, samt for å tydeliggjøre betydningen av utdanningene våre for ulike sektorer i arbeidslivet. Dette kan for eksempel være gjennom praksis,oppgavesamarbeid, gjesteforelesninger, og programsensorer fra arbeidslivet, forteller Heggernes.

- En verdifull indikasjon
Undersøkelsen ble sendt ut til 5000 studenter ved UiB, hvorav 1600 svarte. Det gir en svarprosent på 32 prosent, ned fra 33 prosent i 2021.

- Studiebarometeret gir en verdifull indikasjon på hva vi gjør godt og hvor vi kan forbedre oss ytterligere. Det er dog viktig å være forsiktig med å trekke konklusjoner om resultatene fra enkeltstudieprogrammer hvor få studenter har respondert.

- Vi har stor forståelse for at studentene har mange undersøkelser å forholde seg til. Akkurat Studiebarometeret har vi et stort fokus på, og vi arbeider stadig med å få flere studenter til å engasjere seg og bidra med sine svar i denne undersøkelsen. Resultatene blir gjennomgått og analysert hos fakultetene og fagmiljøene, og bidrar til at vi kan jobbe mer målrettet med studiekvalitet og læringsmiljø, sier Heggernes.

Les mer om undersøkelsen og resultatene for de ulike lærestedene på studiebarometeret.no.