Hjem
Studieavdelingen
Studiebarometeret 2023

Positiv utvikling og økt tilfredshet ved UiB

Universitetet i Bergen kunngjorde i dag resultatene av den årlige studentundersøkelsen Studiebarometeret, som viser en positiv utvikling og økt tilfredshet blant studentene.

Bildet viser studenter inne på Studentsenteret sett fra oven opp trappeoppgangen inne på senteret.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

- Undersøkelsen gir oss verdifull innsikt i hvordan studentene opplever universitetet og hjelper oss i vårt kontinuerlige arbeid med studiekvalitet og læringsmiljø ved UiB, sier prorektor Pinar Heggernes. Hun har utdanning og digital kunnskap blant sine ansvarsområder. 

Undersøkelsen, som hvert år går ut til ca. 70 000 studenter nasjonalt på andre og femte studieår på de gradgivende studieprogrammene, avdekker viktige innsikter om studentopplevelsen og studentenes forventninger til utdanningen ved UiB. 

Svarprosenten økte med ti prosent  
I løpet av perioden 2019 til 2022 opplevde Studiebarometeret en nedgang i svarprosent. Som følge av dette har UiB hatt ekstra fokus på å øke svarprosenten. Dette har ført til en oppgang på hele ti prosentpoeng fra 2022.  I 2023 svarte 41 prosent av studentene på undersøkelsen. 

- Årets resultat er svært oppmuntrende, spesielt med tanke på den økte svarprosenten og tilfredsheten blant studentene. Når vi lykkes med å løfte svarprosenten, gir det oss mer pålitelige måleparametere på hvordan studenter som har vært her i kortere og lengre perioder oppfatter UiB som studiested, sier Heggernes.  

Økt studenttilfredshet 
Resultatene fra Studiebarometeret antyder også en positiv normalisering av studenttilfredsheten etter flere år preget av pandemi. I 2022 gikk overordnet tilfredshet ved UiB ned fra 4,0 til 3,8. Nå er tilfredsheten tilbake på 4,0, det samme som det nasjonale snittet. 

Blant studieprogram som gjør det bra, har flere program en tilfredshet på hele 4,5 eller høyere. Dette gjelder både bachelor- og to-årige masterprogram, samt integrerte masterprogram. To-årige masterprogram i medier og kommunikasjon, manusutvikling for serier og geografi, de integrerte masterprogrammene i informasjonsteknologi og økonomi, og samfunnsøkonomi, samt bachelorprogrammene i fysikk, informatikk – datasikkerhet, pedagogikk, japansk, digital kultur og geografi scorer alle 4,5 eller høyere på tilfredshet.

- Vi er fornøyde med at tilfredsheten blant våre studenter er tilbake på nivået før pandemien. På UiB har vi et kontinuerlig fokus på et inkluderende og mangfoldig læringsmiljø og at alle studenter skal ha gode muligheter til å trives og lykkes. Det er også gledelig å se at det er stor faglig bredde blant studieprogrammene som scorer høyt, sier prorektoren. 

Bruk av kunstig intelligens 
Nytt i 2023 er at studentene har fått noen spørsmål om omfang i bruk av kunstig intelligens (KI), og hva de evt. benytter det til. De har også fått noen spørsmål om planlagt gjennomføring av studieprogrammet de går på, og hva som evt. gjør at de planlegger å bruke lenger tid på studiet. 

63 prosent oppgir at de aldri eller sjelden bruker KI, mens 12 prosent svarer at de bruker det ofte.  

- Vi ser at studentene er usikre på bruken av verktøy basert på KI, og de er veldig forsiktige slik at de ikke risikerer å trå feil når det gjelder innleveringer. Samtidig integrerer stadig flere av våre fagmiljø bruken av slike verktøy i undervisningen, og vi ser med glede at kunnskapen om mulighetene, begrensningene og utfordringene med disse verktøyene blir bedre kjent, sier Heggernes. 

85 prosent av respondentene planlegger å gjennomføre hele studieprogrammet i henhold til studieplanen. Eventuelle forsinkelser skyldes hovedsakelig personlige forhold og faglige utfordringer. Dette forteller mye om studentenes engasjement og dedikasjon til å fullføre studiene på planlagt tid. 

En annen positiv endring ser man på spørsmålene vedrørende kontakt, samarbeid og tilknytning til arbeidslivet. Her går gjennomsnittet på alle spørsmålene og på indeksen opp med 0,2 fra 2022. 

Attraktivt å studere på UiB 
Studenter ved UiB vurderer byen og universitetet som et attraktivt sted å studere, med et godt sosialt miljø og sterkt faglig omdømme som en avgjørende faktor ved valg av studiested. Heggernes mener dette understreker universitetets forpliktelse til å skape et inkluderende og støttende miljø for alle studenter. 

- Resultatene fra Studiebarometeret 2023 gir et positivt bilde av studentopplevelsen ved UiB og bekrefter universitetets innsats for å skape gode forhold for læring og trivsel. UiB ser frem til å bygge videre på disse resultatene og fortsette å tilby solide, ettertraktede og fremtidsrettede utdanningstilbud for sine studenter. Vi vil fortsette å arbeide for å være et attraktivt og inkluderende studiested. Vår ambisjon er å gi studenter et faglig fundament som varer hele livet og som bidrar til å skape kompetente og reflekterte samfunnsborgere. 

Les mer om undersøkelsen og resultatene for de ulike lærestedene på studiebarometeret.no.