Hjem

Studieadministrativ avdeling

Sakslister til Læringsmiljøutvalget

Saklistene til utvalgets møter vil bli publisert på utvalgets nettsider ca en uke før det aktuelle møtet. Saksdokumenter kan fås ved henvendelse til Studieadministrativ avdeling, Seksjon for studiekvalitet.