Hjem
Studieavdelingen

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Bergen er oppnevnt av universitetsstyret for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i Lov om universiteter og høgskoler, § 4-3, blir gjennomført.

LMU rapporterer årlig om sitt arbeid til universitetsstyret. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Studieadministrativ avdeling ved Seksjon for studiekvalitet er sekretariat for utvalget.