Hjem
Studieavdelingen

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Bergen er oppnevnt av universitetsstyret for å bidra til at bestemmelsene om læringsmiljø i Lov om universiteter og høgskoler, § 4-3, blir gjennomført.

Hovedinnhold

LMU rapporterer årlig om sitt arbeid til universitetsstyret. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Studieavdelingen ved funksjonsområde læringsmiljø er sekretariat for utvalget.