Hjem
Studieavdelingen

Retningslinjer ved studentdødsfall (student savnet)

Fra tid til annen opplever vi ate en student tilknyttet Universitetet i Bergen dør. Når dette skjer vil ulike behov oppstå, og håndteringen vil være avhengig av dødsfallets omstendigheter. Likevel er det viktig at visse rutiner er utarbeidet som klare instrukser definert av UiB sentralt, i tillegg til at det finnes felles retningslinjer hvis ulike tiltak kan vurderes lokalt i hvert tilfelle.

Hovedinnhold

1. Faste rutiner

Felles rutiner som skal følges ved alle studentdødsfall:

1.1.  Enhver som får bekreftede/ubekreftede meldinger om studentdødsfall har ansvar for å undersøke forholdet eller sørge for at dette blir gjort.

1.2.  Studieadministrativ avdeling ved avdelingsdirektøren skal umiddelbart informeres ved ethvert studentdødsfall om omstendighetene rundt dødsfallet.

1.3.  Studieadministrativ avdeling vil så iverksette rutine for registrering av studentdødsfall i FS, samt sende melding til Kollegiesekretariatet og IT avdelingen.

1.4.  Avdelingsdirektøren varsler universitetsledelsen.

 

Rekkefølge for varsling

Rolle

Namn

Telefon arbeid

Mobiltelefon

Tlf etter arbeidstid

Avdelingsdirektør

Christen Soleim

55 58 90 74

414 79 181

414 79 181

Underdirektør

Torunn Valen

55 58 66 32

482 39 497

482 39 497

Seksjonsleder

Nina Gry Stein

55 58 49 53

913 36 607

913 36 607

 

2. Felles retningslinjer 

2.1.  Veiledning

Når dødsfall skjer, er det mulig å henvende seg til ulike kontaktpersoner som representerer en ressursgruppe som kan bistå fakultetet og/eller instituttet med råd og veiledning. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at det finnes en sorggruppe for studenter som ledes av en psykolog og en tidligere studentprest.

Den norske kirke, Studentprest / Sorggruppe:
Tlf. 55 58 47 14 / Mob. 41 56 39 72

Studentenes psykiske helsetjeneste, Sammen:
Tlf. 55 54 51 45

Studentrådgivningen, Sammen:
Tlf. 55 54 52 50 / 55 54 52 90

Avdelingsdirektør, Studieavdelingen ved UiB:
Tlf. 55 58 90 74 / 414 79 181

                

2.2.  Lokal beredskap

Alle dødsfall er forskjellig, og krever ulik håndtering. Administrasjonen på fakultetet og instituttet skal så langt det er mulig forsøke å møte de behovene som oppstår ved studentdødsfall. Det er derfor viktig at lokale ansvarsforhold knyttet til studentdødsfall er tydeliggjort ved alle fakulteter/institutter.

De lokalt ansvarlige må vurdere i det enkelte tilfellet om det skal gjennomføres informasjonsmøte og/eller samtalegrupper, minnestund eller andre tiltak rettet mot medstudenter og pårørende

2.3.  Oppfølging

Kontakt med familien 

  • Når en student dør skal fakultetet eller instituttet vurdere om UiB bør kontakte familien og hvordan.

Minnestund

  • Dersom fakultetet eller instituttet finner det naturlig å arrangere en minnestund, skal det skje i samråd med de pårørende.
  • Det må tas hensyn til avdødes livssyn.
  • Hjelp til utforming av minnestunden kan en få ved å henvende seg til en av kontaktpersonene listet opp ovenfor

Kondolanseuttrykk

  • Det bør vurderes om det er naturlig å sende et kondolansebrev og/eller blomster til de pårørende

Begravelse/Bisettelse

  • Representasjon fra UiB i begravelse eller bisettelse må vurderes av fakultetet og/eller instituttet