Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 12. mars 2014

Hovedinnhold

Til medlemmene i Universitetets utdanningsutvalg

Møte i Utdanningsutvalget – møte 2 2014

Tidspunkt: 12. mars2014, Kl. 09.00–12.00

Møtested:  Museplass 1, kollegierommet

 

Forslag til dagsorden:

I                     Godkjenning av innkalling og dagsorden

II                    Godkjent protokoll fra forrige møte

III                  Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder

             

Drøftingssaker                                                                                                                             

Sak 10/14 Praksis i utdanningene                                                                     

Notat fra Studieadministrativ avdeling         

 

Sak 11/14 Oppfølging av NOKUT-rapporten                                                                

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 12/14 Endringer i rutiner for opptak                                                                      

Notat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 13/14 Litteraturlister – prøveprosjekt ved Universitetsbiblioteket                    

Notat fra Universitetetsbiblioteket

 

Orienteringssak:

Sak 14/14 Evaluering av det universitetspedagogiske tilbudet           

Rapport/ presentasjon av Ideas2evidence

 

Vedtakssak:

Sak 15/14 Implementering av ny rammeplan for lektorutdanninga 8–13 ved UiB    

Presentasjon og notat fra Programstyret for lektorutdanningen     

 

Sak 16/14 Eventuelt