Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 27. august 2014

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN,

UNIVERSITETETS

UTDANNINGSUTVALG

 

 

Til medlemmene i Universitetets utdanningsutvalg

 

Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 5 2014

 

Tidspunkt:       27. august 2014, Kl. 09.00–12.00

Møtested:      Museplass 1, kollegierommet

 

                                                                                  

Temamøte om DigUiB programmet

 

 • Presentasjon om DigUiB programmet, ved Oddrun Samdal

 

 • Orientering om DigUiB prosjektene, ved representanter fra prosjektene:
  • o   Digital vurdering
  • o   Digital undervisning
  • o   Juridiske problemstillinger
  • o   Læringsplattform
  • o   DigUiB lærings- og formidlingslab

 

 • Kartlegging: Digitale verktøy og ressurser i undervisningen ved UiB

 

       Utkast til spørreskjema